خیلی وقته ننوشتم چون زندگی روی خوشش رو از من گرفت. تمام شادی هایی رو که انتظار می رفت با بودن آیین در مقابلم باشه همه اش تبدیل به دلهره و استرس و اضطراب شد. اصلا روزهای خوبی رو نداشتم. هجوم انواع بیماریها به همه افراد خانواده که منجر به رادیوتراپی شد، طلاق عروس جدید، درگیریهای برادر عروس جدید بعد از از زندان، و .... فعلا روزهای خوبی ندارم.

مشاهده متن کامل ...