✅✅ 1– کار میوه چیست ؟ نگهداری از دانه 2 – کدام قسمت گیاه به میوه تبدیل می شود ؟ گل 3 – کار دانه چیست ؟ گیاه را به وجود می آورد . 4 - تعداد دانه ها در کدام میوه ها از همه بیشتر و در کدام میوه ها کمتر است؟ در خیار و هندوانه زیاد و در زردآلو و هلو کم است. 5 – میوه ها به چند گروه طبقه بندی می شوند ؟ دو گروه یک دانه ای و چند دانه ای 6 – چند میوه ی تک دانه ای نام ببر؟ زردآلو – گیلاس – هلو – آلبالو 7 – چند میوه ی چند دانه ای نام ببر ؟ پرتقال – لیمو – سیب – خیار 8 - دانه های تک لپه را نام ببرید؟ برنج، گندم، جو، 9 - دانه های دو لپه را نام ببرید؟ نخود، عدس، پسته، لوبیا 10 – اجزای مهم هر گیاه را نام ببر؟ ریشه – ساقه – برگ 11 – کدام قسمت گیاه آن را در خاک نگه می دارد و آب و مواد غذایی را به گیاه می رساند ؟ ریشه 12 – قسمت های اصلی یک دانه را نام ببر ؟ پوسته ، گیا ، اندوخته ی غذایی 13 – کدام قسمت دانه در رشد یک گیاه جدید مهم ترین قسمت است ؟ گیا 14 – یک گیاه برای اینکه خوب رشد کند به چه چیزهایی احتیاج دارد ؟ خاک ، آب ، نور خورشید ، دمای مناسب 15 - از خیس وپوست کندن دانه چه فهمیدید؟ فهمیدیم که دانه ها پوست ،گیا واندوخته ی غذایی دارند. 16 – ماده ی غذایی گیا در کجا قرار دارد ؟ داخل دانه 17 – چند دانه ی خوراکی نام ببر ؟ فندق – بادام – پسته – تخمه آفتابگردان 18 - کدام قسمت دانه را می خوریم ؟ معمولاًهمه ی قسمت های دانه را می خوریم . 19 - دانه ها چه شباهت هایی دارند؟ همه ی دانه ها دارای پوسته , گیا و اندوخته ی غذایی هستند. 20 – دانه ها از چه نظر با هم فرق دارند ؟ رنگ , شکل , اندازه , خوراکی و غیر خوراکی ,دارویی وغیر دارویی , نرم و سفت و... 21 - کدام دانه ها سفت تر و کدام دانه ها نرم تر هستند؟ دانه ی خیار و گوجه نرم تر و دانه ی زردآلو و گیلاس و هلو سفت تر است. 22 – چه چیزهایی به پراکنده شدن دانه ها کمک می کنند ؟ باد ، آب ، جانوران و انسان 23 - انسان و جانوران چگونه به پراکنده شدن دانه ها کمک می کنند؟ انسان با کاش ...

مشاهده متن کامل ...