پاو وینت مراحل تجزیه و تحلیل سیستم در تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها فرمت فایل ی: .zipفرمت فایل اصلی: pptxتعداد صفحات: 76حجم فایل: 305قیمت: 7000 تومانبخشی از متن:این پاو وینت در مورد مراحل تجزیه و تحلیل سیستم در تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها در 76 اسلاید کامل با افکت مناسب و شامل: مراحل تجزیه و تحلیل سیستم در تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها،سیستم و نگرش سیستمی در تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها،سیستم و نگرش سیستمی،تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها،سیستم چیست ،اجزاء یک سیستم،ترکیب سیستم ،طبقه بندی سیستم ها ،سیستم های باز و بسته ،انواع آنتروپی ،سلسله مراتب سیستم ها از دیدگاه بولدینگ ،سیکل تجزیه و تحلیل ،مرا حل تجزیه و تحلیل سیستمها و...ومنابع می باشدقسمتی از متن:ــ سیستم و نگرش سیستمیاصولاً هر شیء یا پدیده ای که به نوعی دارای حیات و چرخه باشد، سیستم نامیده می شود. استفاده از روش سیستم به عنوان یک روش بهتر برای درک تمام پدیده ها شناخته شده است. این ایده در سال 1937 به وسیله ی «لودویک وون برتالانفی» یک زیست شناس آلمانی ارایه شد. وی نام «نظریه ی عمومی سیستم ها» را به یک نظم جدید برای فرموله قواعدی که در سیستم به صورت کلی به کار می رود اطلاق نمود.سه حرکت فکری ساختارنگری، سیبرنتیک و نظریه ی اطلاعات موجب گسترش و توسعه نگرش سیستمی شدند. ساختارنگری در زبان شناسی، مردم شناسی و روان شناسی بسیار مطرح است. کلمه سیبرنتیک به معنای هدایت یک کشتی و معنای مجازی آن عمل ی یا حکومت است. روش شناختی سیبرنتیک به جای تأکید بر علت، هدف را در نظر می گیرد. سیبرنتیک هر چیزی را با ماشین همانندسازی می کند و از یک جنبه به عنوان علم ماشین در نظر گرفته می شود.از دیدگاه سیبرنتیک برای شناخت ماشین ها باید ساختار و موقعیت درونی ماشین در هر لحظه، کنش ها و واکنش ها با محیط و بالا ه تکامل ماشین در یک مدت زمان را مشخص کرد. برای این منظور باید اندام اث ذیر از محیط خارج و اندام اثربخش ماشین به محیط خارج از آن را ...

مشاهده متن کامل ...