پاو وینت سیستم و نگرش سیستمی در تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها فرمت فایل ی: .zipفرمت فایل اصلی: pptxتعداد صفحات: 36حجم فایل: 137قیمت: 6000 تومانبخشی از متن:این پاو وینت در مورد سیستم و نگرش سیستمی در تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها در 36 اسلاید کامل با افکت مناسب و شامل: سیستم و نگرش سیستمی در تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها،سیستم و نگرش سیستمی،تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها،سیستم چیست ،اجزاء یک سیستم،ترکیب سیستم ،طبقه بندی سیستم ها ،سیستم های باز و بسته ،انواع آنتروپی ،سلسله مراتب سیستم ها از دیدگاه بولدینگ و...ومنابع می باشدقسمتی از متن:ــ سیستم و نگرش سیستمی سازمان عبارت است از دسته بندی و گروه بندی افراد در قالب های نظام یافته به گونه ای که مساعی هماهنگ شده ی آن ها در یک محیط متغیر به صورت وسیله ای برای نیل به هدف های سازمانی در آید.سازمان یک نهاد اجتماعی است که دارای هدف بوده و سیستمی است که به سبب داشتن یک ساختار آگاهانه فعالیت های خاصی را انجام می دهد و دارای مرزهای شناخته شده ای می باشد.سازمان عبارت است از فرآیندی نظام یافته از روابط متقابل افراد برای دست یافت به هدف های معیناصولاً هر شیء یا پدیده ای که به نوعی دارای حیات و چرخه باشد، سیستم نامیده می شود. استفاده از روش سیستم به عنوان یک روش بهتر برای درک تمام پدیده ها شناخته شده است. این ایده در سال 1937 به وسیله ی «لودویک وون برتالانفی» یک زیست شناس آلمانی ارایه شد. وی نام «نظریه ی عمومی سیستم ها» را به یک نظم جدید برای فرموله قواعدی که در سیستم به صورت کلی به کار می رود اطلاق نمود.سه حرکت فکری ساختارنگری، سیبرنتیک و نظریه ی اطلاعات موجب گسترش و توسعه نگرش سیستمی شدند. ساختارنگری در زبان شناسی، مردم شناسی و روان شناسی بسیار مطرح است. کلمه سیبرنتیک به معنای هدایت یک کشتی و معنای مجازی آن عمل ی یا حکومت است. روش شناختی سیبرنتیک به جای تأکید بر علت، هدف را در نظر می گیرد. سیبرنتیک هر چیزی را با ماشین همانندس ...

مشاهده متن کامل ...