ماه رمضان، ماه دعوت به میهمانی خدا مردم در ماه رمضان میهمان خدایند«هو شهر دعیتم فیه الی ضیافة الله» میهمان باید کاری کند که صاحب خانه می کند. روزه دار، میهمان خ است که«یطعم و لا یطعم» اطعام می کند ولی خود اطعام نمی شود، پس او هم می تواند«یطعم و لا یطعم » باشد. اگر خدای سبحان می بخشد و نمی گیرد، انسان هم بایستی در این ماه خویی پیدا کند که ببخشد و نگیرد، چون هیچ دستی بهتر از دست بخشنده و هیچ دستی بدتر از دست بگیر نیست. اگر ی تلاش و کوشش کرد که دیگران در کنار سفره او به بهشت بروند، دست او دست بخشنده است، و اگر ی تلاش کرد که به برکت دیگران به بهشت برود، او دست گیرنده دارد.

مشاهده متن کامل ...