به منظور ترویج هر چه بیشتر فرهنگ اهدای کتاب و کتابخوانی، طرح ملی «اهدای کتاب، اهدای دانایی» در کلیه کتابخانه های عمومی استان فارس و شهرستان قیرو کارزین آغاز گردید .همشهریان گرامی می توانند جهت اهدای کتاب به کتابخانه های عمومی شهرستان قیروکارزین مراجعه نمایند

مشاهده متن کامل ...