خب اولا این ع ا خیلی قاطی پاطیه ! یعنی تقریبا همه قهرمانانمون توشن ع اتوبه رو از وب ریحانه جون گرفتم خب یه چهل پنجاه تا ع از همین دوستای خوانندمون بود که وقت ندارم بزارم ایشالله فردا پس فردا دوباره میام اوناروهم میزارم

مشاهده متن کامل ...