رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته است که سایه جنگ را از سر کشورمان زدوده است، این درحالی است که باید به این سوال پاسخ دهد که آیا اصلا سایه جنگی بر سر کشورمان بوده است یا خیر؟ سرویس سیاست مشرق - مواضع متناقض برخی از مسئولان بعضا در راستای ضرب المثل معروف نه سیخ بسوزد و نه کباب است درحالی که در بسیاری از موارد مملکتی نمی توان به نوعی ژست اعتدالی گرفت و در میانه دو طرف ایستاد؛ چراکه برخی از مسائل آنقدر آشکار و بدیهی هستند که نمی توان طور دیگری آنها را تفسیر کرد. منبع: http://ahmadfatehi833649. /

مشاهده متن کامل ...