نقد روز، طلبکارهای قلدر جوادی پور تقاضا دارم در مورد متن زیر به هیچ عنوان گمانه زنی نشود، چرا که دانش آموز خاصی مد نظر من نیست. نقدی است کلی بر مراقبت های معمول جلسات امتحان که همه ساله در دبیرستان های پسرانه، یک چالش جدی است. در جامعه امروز، به وفور با افرادی سر و کار داریم که به رغم دریافت امتیازهای نابرابر فراوان، کماکان از جامعه طلبکار هستند و عموما ژست های قلدر مآبانه نیز به خود میگرند. از امتیازهای نابرابر، خدمت سربازی در کنار خانه ی پدری گرفته تا اشتغال و و سهمیه و هر آنچه که شما در ذهنتان میگذرد. جالب آنکه در مواجهه با دیگران، نقش فردی را بازی میکنند که انگار حقی از آنها پایمال شده. تو گویی مظلوم ترین انسانهای زمین هستند و باز نیز طلبکار هستند. متاسفانه جلسات امتحان و مراقبت های آن گاها یک چالش جدی برای مراقب بوجود می آورد جایی که دانش آموزانی اندک، تقلب را حق مسلم خود میدانند و با وقاحت تمام تذکرهای پی در پی مراقبین را نادیده میگیرند. آنها که فکر میکنند رزومه ی تمام رفتارهای تحصیلی آنها را چه در دوران راهنمایی و چه در امسال و سالیان گذشته واقف نیستیم بسیار خیال خامی در سر دارند. متاسفانه باید اعتراف کنم رفتارهایی مشاهده میشود که بدون شک حاکی از این موضوع است که برخی از دانش آموزان در مدارس راهنمایی سابقشان به تقلب عادت کرده اند. صحیح تر میگویم به تقلب عادت داده شده اند. دانش آموزی که از اوایل امتحان تذکر میگیرد بدون شک تنها به امید تقلب پای در جلسه ی امتحان گذشته. نکته ی جالب اینکه مراقب را مسبب بدبختی و نمره ی کم خود مینامد. و جالبتر آنکه گاهی با وقاحت تمام کلماتی بر زبان می آورد که نشانی از ادب ندارد. میخواهم مثال دانش آموزی ممتاز از دبیرستان طالقانی را بگویم که بسیار شاکی بود از بابت امتحان ورودی مدارس نمونه. به جد معتقد بود تقلب باعث پایمالی و تضییع حقش در ورود به دبیرستان نمونه شده است. نمرات حال حاضرش نیز گواه ممتاز بودنش هست و ...

مشاهده متن کامل ...