ضرورت وجود رایزن های انرژی در سفارتخانه های ایران برای تقویت دیپلماسی انرژی » سرویس: اقتصادی - انرژی کد خبر: 92100603171 ۶ دی ۱۳۹۲ - ۱۵:۵۲ یک کارشناس انرژی با تاکید بر ضرورت وجود رایزن های انرژی در سفارتخانه های ایران در خارج از کشور، این موضوع را برای تقویت دیپلماسی انرژی تاثیرگذار دانست. اکبر صادقی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا تاکید کرد: با توجه به ضرورت ایجاد توازن میان نفوذ قدرت های بزرگ در منطقه و تداوم خط مشی مستقل از سوی ایران، نیاز به دیپلماسی انرژی بیش از پیش احساس می شود. بنابراین دستی به چنین اه کلان مطروحه وجود رایزن های انرژی در سفارتخانه های ایران یک امر ضروری است. این کارشناس انرژی با اشاره به این که جهان در حال تحول کنونی بر پایه اقتصاد قوی و هوشمند به سرعت در حال تکامل است، گفت: شرایط به گونه ای است که اساس تعاملات و روابط بین المللی چه از نوع و چه از نوع تجاری آن به طور گسترده ای وابسته به جایگاه و قدرت اقتصادی کشورها شده است و جدا از آن نمی توان یک سیاست خارجی قوی و اثرگذار داشت. وی ادامه داد: از طرف دیگر دستی به یک اقتصاد قدرتمند و پیشرو در جهان امروز نیز به طور فزاینده ای مست م برخورداری از یک سیاست خارجی مدبرانه و تعاملی است. به این ترتیب اقتصاد یک کشور نمی تواند از سیاست خارجی آن جدا باشد و همواره پیوند عمیقی بین این دو مقوله وجود خواهد داشت. صادقی ادامه داد: انرژی و به طور مشخص نفت و گاز و برق، یکی ازمولفه های تاثیرگذار در تولید ثروت و قدرت در جهان کنونی به شمار می رود. اقتصاد جهانی با همه تحولاتی که در دوران پس از جنگ سرد در آن به وجود آمده همچنان به نفت و گاز وابسته است و امروزه امنیت انرژی در صدر مسائل جهانی قرار گرفته است که علت این امر روشن است و آن این است که انرژی نیروی محرکه توسعه برای کشورهای صنعتی و رشد اقتصاد جهانی محسوب می شود. به گفته این کارشناس یکی از عوامل اقتصادی کلیدی در پیشرفت و رشد اقتصادی، انرژی است که از اساسی ت ...

مشاهده متن کامل ...