پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی

مخدوش پلاک خودرو تخلف یا جرم؟
درخواست حذف اطلاعات
گفت وگو با رایجیان عضو هیئت علمی تربیت مدرس طبق تعریف جرایم رانندگی مخدوش پلاک خودرو برای اینکه پلیس نتواند تخلفات راننده را ثبت کند و یا دوربین های راهنمایی و رانندگی نتوانند از تخلفات ع برداری کنند، جرم محسوب می شود. گفته شده برای متخلفان و مخدوش کنندگان نیز مجازات حبس وضع شده است اما اینکه جزییات قانونی این جرم چه بوده و طبق چه عناوینی این مجازات مستحق مجازات قرار می گیرد، موضوعی است که نیاز به بررسی دقیق قوانین حقوقی دارد. بر همین اساس با مهرداد رایجیان، عضو هیئت علمی گروه حقوق تربیت مدرس هم کلام شدیم.

مشاهده متن کامل ...
عابران پیاده! از فردا تخلف ممنوع
درخواست حذف اطلاعات
عابران پیاده! از فردا تخلف ممنوع اجرای قانون جدید جرائم رانندگی در حالی از فردا به طور رسمی در کشور کلید خواهد خورد که مسوولان راهنمایی امیدوارند با اجرای این قانون که در آن بر دو محور افزایش جریمه ها و سیستم امتیاز منفی تاکید شده است، تخلفات رانندگی تا حد چشمگیری کاهش یابد. بر اساس قانون جدید جرائم رانندگی که در آن میزان جریمه تخلفات از سه هزار تومان تا ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده است، قرار است پلیس سختگیری های بیشتری در اعمال قانون برای برخورد رانندگان متخلف داشته باشد. در قانون جدید جرائم رانندگی تخلفات عابران پیاده هم از نگاه مسوولان راهنمایی و رانندگی دور نخواهد ماند. مسوولان راهنمایی ورانندگی معتقدند قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی صرفا مختص رانندگان و وسایل نقلیه نبوده و ضروری است عابران پیاده هم در این قانون مستثنی نباشند. براساس قانون جدید جرائم رانندگی قرار است عابران پیاده هم در وقوع تصادفات رانندگی مقصر شناخته شوند. ۴۰ سال تاخیر در اجرا هر چند موضوع جریمه عابران پیاده از سوژه های خبری در قانون جدید جرائم رانندگی است، اما نگاهی به گذشته نشان می دهد این موضوع هرچند سال یکبار مطرح شده، اما هیچ گاه تاکنون اجرایی نشده است. براساس ماده ٣٣٣ قانون مجازات های ی اگر خودرویی با سرعت مطمئن در شهر حرکت کند و نقص فنی هم نداشته باشد و با عابر پیاده ای در محل غیرخط کشی شده برخورد کند، عابر مقصر شناخته می شود، این ماده قانونی اکنون سال هاست در محاکم قضایی ایران به فراموشی س شده است. در ماده هشت قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب ۳۰ / ۳ / ۱۳۵۰ نیز آمده است: در صورتی که عاب یاده در عبور از سواره رو و معابر و خیابان ها جز از نقاطی که خط کشی شده و مخصوص عبور عاب یاده است (محل مجاز) از محل دیگری (محل های غیرمجاز) عبور کند، متخلف شناخته می شود و مکلف به پرداخت جریمه مقرر در آیین نامه است و در صورتی که در این قبیل نقاط غیرمجاز وسیله نقلیه م ...

مشاهده متن کامل ...
آشنایی با سیستم ایربگ (کیسه هوا)
درخواست حذف اطلاعات
آمار نشان داده است که استفاده از ایربگ در تصادف های مستقیم از رو به رو تا 30% احتمال مرگ را کاهش میدهد. بعدها ایربگ های جانبی در صندلی ها و درهای خودرو جاسازی شدند.خودرو های مدرن امروزی دیگر از تنها 2 ایربگ استفاده نمیکنند بلکه تعداد زیادی ایربگ روبه رو و جانبی در این خودروها به کار رفته است.همانطور که در سالیان گذشته مطالعات زیادی در مورد کمربند ایمنی انجام میگرفت امروزه ت ها و خودروسازان مطالعات و ازمونهای بسیاری در مورد ایربگ ها انجام میدهند. قوانین حرکت قبل از مطالعه جزئیات ایربگ ها باید ابتدا قوانین حرکت را مرور نمائیم.میدانیم اجسام متحرک دارای مومنتوم (اندازه حرکت) هستند.مومنتوم در اثر جرم و سرعت بوجود میاید. تا هنگامی که نیروی خارجی به جسم وارد نشود جسم در راستای قبلی و با همان سرعت به حرکت خود ادامه میدهد.خودرو از جرمهای متعددی تشکیل شده است . وزن خودرو و اجسام داخل ان و همینطور مسافرین از ان جمله اند.اگر وسیله ای برای مهار وجود نداشته باشد در هنگام تصادف این اجرام مایل هستند با سرعتی که اتومبیل در حال حرکت بوده است به حرکت رو به جلوی خود ادامه دهند. کاهش مومنتوم اجسام باید در یک بازه زمانی انجام گیرد.در هنگام تصادف نیروی وارده برای توقف مسافران بسیار زیاد است. همچنین زمان کمی برای اعمال این نیرو وجود دارد. هدف همه وسایل و تجهیزات ایمنی به کار رفته این است که هنگام به کارگیری کمترین اسیب و جراحت ممکن را به فرد وارد نماید. آنچه ایربگ باید انجام دهد این است که سرعت سرنشین خودرو را به ارامی به صفر برساند تا وی اسیب نبیند. ایربگ فضایی میان راننده و فرمان و سرنشین کنار با داشبورد ایجاد میکند . غیرفعال نمودن کیسه هوا برای پاسخ به نگرانی در مورد ک ن و سایر سرنشینان اتومبیل به خصوص سرنشینانی که از نظر جثه کوچکتر هستند از لحاظ قدرت زیاد ایربگ که موجب اسیب یا مرگ انها می شد سازمان nhtsa در سال 1997 قوانینی تصویب کرد که به خودروسازان اجازه میداد از ...

مشاهده متن کامل ...
آشنایی با سیستم ایربگ (کیسه هوا)
درخواست حذف اطلاعات
آمار نشان داده است که استفاده از ایربگ در تصادف های مستقیم از رو به رو تا 30% احتمال مرگ را کاهش میدهد. بعدها ایربگ های جانبی در صندلی ها و درهای خودرو جاسازی شدند.خودرو های مدرن امروزی دیگر از تنها 2 ایربگ استفاده نمیکنند بلکه تعداد زیادی ایربگ روبه رو و جانبی در این خودروها به کار رفته است.همانطور که در سالیان گذشته مطالعات زیادی در مورد کمربند ایمنی انجام میگرفت امروزه ت ها و خودروسازان مطالعات و ازمونهای بسیاری در مورد ایربگ ها انجام میدهند. قوانین حرکت قبل از مطالعه جزئیات ایربگ ها باید ابتدا قوانین حرکت را مرور نمائیم.میدانیم اجسام متحرک دارای مومنتوم (اندازه حرکت) هستند.مومنتوم در اثر جرم و سرعت بوجود میاید. تا هنگامی که نیروی خارجی به جسم وارد نشود جسم در راستای قبلی و با همان سرعت به حرکت خود ادامه میدهد.خودرو از جرمهای متعددی تشکیل شده است . وزن خودرو و اجسام داخل ان و همینطور مسافرین از ان جمله اند.اگر وسیله ای برای مهار وجود نداشته باشد در هنگام تصادف این اجرام مایل هستند با سرعتی که اتومبیل در حال حرکت بوده است به حرکت رو به جلوی خود ادامه دهند. کاهش مومنتوم اجسام باید در یک بازه زمانی انجام گیرد.در هنگام تصادف نیروی وارده برای توقف مسافران بسیار زیاد است. همچنین زمان کمی برای اعمال این نیرو وجود دارد. هدف همه وسایل و تجهیزات ایمنی به کار رفته این است که هنگام به کارگیری کمترین اسیب و جراحت ممکن را به فرد وارد نماید. آنچه ایربگ باید انجام دهد این است که سرعت سرنشین خودرو را به ارامی به صفر برساند تا وی اسیب نبیند. ایربگ فضایی میان راننده و فرمان و سرنشین کنار با داشبورد ایجاد میکند . غیرفعال نمودن کیسه هوا برای پاسخ به نگرانی در مورد ک ن و سایر سرنشینان اتومبیل به خصوص سرنشینانی که از نظر جثه کوچکتر هستند از لحاظ قدرت زیاد ایربگ که موجب اسیب یا مرگ انها می شد سازمان nhtsa در سال 1997 قوانینی تصویب کرد که به خودروسازان اجازه میداد از ...

مشاهده متن کامل ...
علائم راهنمایی به ترتیب اولویت عبارتند از :فرمان پلیس - چراغ راهنما - تابلوها - خط کشی
درخواست حذف اطلاعات
قوانین و مقررات راهنمائی و رانندگی برای تنظیم عبور و مرور و پیشگیری از وقوع تصادف،تدوین شده است.شما مسئویت دارید که از آنها اطاعت و پیروی نمائید زیرا این عمل نشانه عقل،عمل صحیح و تیزهوشی است. علائم راهنمایی به ترتیب اولویت عبارتند از :فرمان پلیس - چراغ راهنما - تابلوها - خط کشی ماده98آیین نامه راهنمایی و رانندگی رانندگان کلیه وسایل نقلیه و اشخاص اعم از پیاده یا سوار بر حیوانات و یا اشخاصی که مسئول هدایت انفرادی و یا دسته جمعی پیادگان و یا حیوانات در راه ها می باشند موظفند از علائم و مقررات مربوط تبعیت نمایند.مگر اینکه ان راهنمایی و رانندگی و پلیس راه به دلائلی رعایت ن آنها را در محل،مجاز اعلام کنند. ماه99آیین نامه راهنمایی و رانندگی کنترل و تنظیم عبور و مرور ممکن است بوسیله چراغها یا خط کشی یا تابلوها،نوشته هاو ترسیم ها،یا ین راهنمایی و رانندگی و پلیس راه و یا به هر وسیله دیگری که بر حسب مورد لازم باشد بعمل آید.در هر حال فرمان پلیس راهنما که ممکن است مغایر باپیام علائم یا مقررات در محل باشد مقدم خواهد بود. انواع تابلوهای راهنمایی و رانندگی تابلوها سه دسته هستند: 1-تابلوهای بازدارنده یا انتظامی 2-تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری 3-تابلوهای آگاهی دهنده یا اخباری 1-تابلوهای بازدارنده یا انتظامی تابلوهای بازدارنده را تابلوهای انتظامی نیز می گویند که بیشتر به شکل دایره بانوار حاشیه قرمز رنگ هستند و نوع ممنوعیت را بوسیله علامت خاص نشان میدهند. از تابلوهای باز دارنده ، تابلوی ایست و...به جهت اهمیت و دقت بیشتر رانندگان ، بصورت هشت ضلعی یا زمینه کاملاًقرمز رنگ و بانوشته «ایست » یا «stop»در نظر گرفته شده است. به لحاظ اهمیت تابلوی رعایت حق تقدم تنها راس این تابلو به سمت پائین می باشد. 2-تابلوهای هشدار دهند یا اخطاری این تابلوها بیشتر بصورت مثلث با نوارهای حاشیه قرمز رنگ و زمینه سفید رنگ که یک راس آن بطرف بالا بوده و در داخل آن نوع خطر را بوسیله علائمی خاص ب ...

مشاهده متن کامل ...
حضور یکروزه در یک آموزشگاه رانندگی
درخواست حذف اطلاعات
حضور یکروزه در یک آموزشگاه رانندگی آموزشگاه رانندگی در تمام تاریخ این پدیده، اوایل مسیری بود سهل الوصول برای گواهینامه و شده تنها پل اخذ تصدیق، شده مونوپولی و آموزشگاه ها هم برای جلب مشتری خدمات بهتری ارائه می کنند. حالا عده ای که شرایط خاصی دارند مجوزی می گیرند و به لطف مجوزشان دفتری راه می اندازند برای فروش گواهینامه که داستانی دارد برای خودش. بعد همه باید بیایند، صف بکشند، به جای اخم افسرهای شهرک آزمایش با های مدرن و مدرسان رانندگی و ممتحنان کم حرف سر و کله ای شیرین بزنند، این می شود مسیر جدید رانندگی در ایران؛ اما پرسش اینجاست اینها که می بینیم را ناظران هم می بینند؟ گزارش ما یک روز کامل در یک آموزشگاه است بدون حرف اضافی و بدون سانسور. ثبت نام، رویای شیرین رانندگی برای شرکت در آموزشگاه رانندگی به سحرخیزی نیازی نیست، درست مثل بانک ها باجه بندی شده است و برای این کار هر زمان که اقدام کنید هستند انی که این ثبت نام را انجام بدهند، با این تفاوت که در ساعات پیک کاری، شما باید در صف بایستید. صف هم کلمه آشنایی است که در اینجا تشکیل شده از یک سری نوجوان تازه هجده رد کرده، یک سری خانم های خاص که بعضی هایشان توجهی به تابلوهای «رعایت کنید» ندارند، یک سری افرادی که نگاهشان به گواهینامه یک وسیله تجملاتی است و یک سری آدم معمولی با خواسته های معمولی! نوجوان ها از همه بیشتر عجله دارند، با تیپ های امروزی و گواهی های اشتغال به تحصیل که وقتی گپ می زنی گواهینامه را دیواری می بینی مقابل آرزوی رانندگی و در اغلب افراد نقش پدر و مادری پررنگ دیده می شود که رانندگی یا اصلا ید خودرو را منوط به اخذ تصدیق کرده اند، غافل از این که راه خیلی دوری هم ندارند این گواهینامه های امروزی! گروه دیگری هم در این بین خانم هایی هستند در بازه سنی ۲۵ تا ۳۵ که می خواهند برای پولشان یا احیانا پول همسرشان چاله ای ند و چه چاله ای بهتر از خودرو! در این میان هم هستند افرادی که بعد از عمری رانندگ ...

مشاهده متن کامل ...
آنها که عشق رانندگی دارند، بخوانند
درخواست حذف اطلاعات
آنها که عشق رانندگی دارند، بخوانند بعضی ها عشق رانندگی اند، بعضی ها را هم باید به زور نشاند پشت فرمان. اگر هنوز گواهینامه ندارید چه جزو دسته اول باشید چه جزو دسته دوم بهتر است هرچه زودتر بروید در نزدیک ترین آموزشگاه ثبت نام کنید. بعضی ها عشق رانندگی اند، بعضی ها را هم باید به زور نشاند پشت فرمان. اگر هنوز گواهینامه ندارید چه جزو دسته اول باشید چه جزو دسته دوم بهتر است هرچه زودتر بروید در نزدیک ترین آموزشگاه ثبت نام کنید. بعضی ها هنوز پشت لبشان سبز نشده همه عشق شان این است که به هر ترفندی شده روزی یکی دو ساعتی هم که شده سوئیچ ماشین پدرجان را کش بروند و توی خیابان ها و بزرگراه های پرترافیک ویراژ بدهند و لایی بکشند، غافل از این که این عشق رانندگی آن هم بدون داشتن گواهینامه چه عواقب سنگینی برایشان دارد که اگر حادثه اتفاق بیفتد باید همه جوره پای آن بایستند. عده ای هم به این فکر می کنند که بلد نبودن رانندگی در این دوره و زمانه مثل بی سوادی است. البته از موقعی که تصمیم می گیرید گواهینامه دار شوید تا وقتی گواهینامه ای را که با هزار و یک مشقت به دستش آورده اید، تحویل می گیرید باید راه پرفراز و نشیبی را طی کنید، اما با این حال این یک تجربه اثبات شده است که داشتن گواهینامه به مراتب بهتر از نداشتن آن است ، حتی اگر به این زودی ها نخواهید پشت فرمان بنشینید. فقط به خاطر یک سهل انگاری رانندگی بدون گواهینامه دختر پانزده ساله در بزرگراه جلال آل احمد حادثه آفرید. این راننده که سه سرنشین کودک و نوجوان دیگر را نیز با خود به همراه داشت در مسیر بزرگراه آل احمد به دلیل سرعت زیاد نتوانست خودرو را کنترل کند که باعث واژگونی خودرو شد، اما خوشبختانه ان اورژانس با رساندن به موقع مصدومان به بیمارستان آنها را از مرگ حتمی نجات دادند. بیست وششم اردیبهشت سال گذشته نیز یک جوان نوزده ساله بدون داشتن گواهینامه تصمیم می گیرد با وانت پدرش، مادرش را که مستخدم یک مدرسه بود به محل کارش بر ...

مشاهده متن کامل ...
با دانستن 7 نکته عمر لاستیک خودرو خود را زیاد کنید
درخواست حذف اطلاعات
با دانستن 7 نکته عمر لاستیک خودرو خود را زیاد کنید لاستیک قدیمی خودرو لاستیک های دهه هفتاد به لاستیک های نخی معروف بودند. چرا که پوشش رویی این لاستیک ها از نخ های ابریشم تشکیل می شد. و حتی امروز هم بسیاری از افراد مسن همچنان بر کارایی و کیفیت مناسب این تایرها تأکید دارند. اما پیشرفت علم و تکنولوژی سبب شد تا لاستیک های سیمی جایگزین لاستیک های نخی شوند. لاستیک های سیمی لاستیک های نسل جدید با نام سیمی یا رادیال شناخته می شوند. البته این مدل لاستیک ها از اوا دهه 70 نیز به تولید رسیده بودند. لاستیک های رادیال دارای سطح مقطع پوشیده شده از سیم های متقاطع استیل هستند که باعث می شود تحمل فشار و سرعت در دورهای بالا افزایش یابد. همچنین نسبت به لاستیک های قبلی (نخی) عملکرد بهتری از خود نشان دهند. اکثر رانندگان، خودروهای خود را برطبق عادت روزانه و بدون کوچک ترین توجه به وضعیت لاستیک آن که نقشی بسیار مهم در کیفیت رانندگی و ایمنی خودروها دارد، مورداستفاده قرار می دهند. با رعایت و انجام این 7 نکته عمر لاستیک خودرو خود را زیاد کنید. 1- باد چرخ ها را وقتی سرد هستند تنظیم کنید توجه داشته باشید تغییر دما باعث می شود فشار باد لاستیک عوض شود، هر ۵ درجه تغییر در درمای هوا، ۱psi در فشار باد تایر تغییر ایجاد میکند، یعنی کاهش دما به مقدار ۱۵ درجه سانتی گراد ۱۰درصد کم بادی را به دنبال خواهد داشت. خود لاستیک ها نیز به مرور کم باد می شوند. مثلاً هرماه به طور متوسط، لاستیک خودرو۲psi از فشار باد خود را از دست می دهد که در هوای گرم این کاهش فشار با سرعت بیشتری صورت می پذیرد. در خصوص تنظیم باد تایرها مهم است بدانیم که هیچ با نگاه به تایر (به خصوص تایر رادیال) نمی تواند بگوید لاستیک کم باد است یا خیر زیرا از لحاظ ظاهری حتی ۵۰ درصد کم باد بودن هم قابل تشخیص نیست. برای اطمینان از تنظیم بودن فشار باد باید یک درجه باد مرغوب یداری کنید. معمولاً درجه های باد که آپاراتی ها به کار می برند دقیق ...

مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.