پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی

داستانی از مثنوی
درخواست حذف اطلاعات
داستانی از مثنوی مردم شخصی را به خاطر کشتن مادر خود ملامت می کنند و او در جواب مردم می گوید: آن یکی از خشم مادر را بکشت هم به زخم خنجر و هم زخم مشت آن یکی گفتش که از بد گوهری یاد نآوردی تو حق مادر؟ هی تو مادر را چرا کشتی؟ بگو او چه کرد آ ؟ بگو ای زشت خو گفت کاری کرد کآن عار وی است کشتمش کآن خاک ستار وی است گفت آن را بکش ای محتشم گفت پس هر روز مردی را کشم؟! کشتم او را رستم از خونهای خلق نای او برم به است از نای خلق شرح ظاھری داستان: یک فردی یک مادر بدکاره ای داشت و او را کشت و دیگران به او اعتراض د که ای ناجوانمرد چرا مادرت را کشتى؟ وی پاسخ مى دھد به این علت که او بدکاره بود. به آن فرد گفتند به جای مادرت آن مرد را مى کشتى و وی پاسخ مى دھد که درآن صوردت مجبور بودم ھر روز یک یک نفر را بکشم، بدین خاطر مادرم را کشتم تا مجبور نباشم ھر روز یکی از افراد عالم رابکشم. در مثنوی، غالبا مولانا پس از شرح داستان، خودش داستان را رمزگشایی مى کند، که ات زیر در مثنوی جھت رمزگشایی داستان بالا آمده است: نفس توست آن مادر بدخاصیت که فساد اوست در هر ناحیت هین بکش او را که بهر آن دنی هر دمی قصد عزیزی می کنی از وی این دنیای خوش بر توست تنگ از پی او با حق و با خلق جنگ نفس کشتی باز رستی زاعتذار تو را دشمن نماند در دیار

مشاهده متن کامل ...
خبر داغ داغ داغ
درخواست حذف اطلاعات
اروگوئه با رئیس جمهور 'فقیرش' وداع کرد فارغ از اینکه "سلیقه شخصی" شما در سیاست چه باشد، به سختی می توانید تحت تأثیر خوزه "پپه" موخیکا قرار نگیرید یا شیفته شخصیتش نشوید. سیاستمداران آرمانگرا، صادق و سخت کوش در همه جای دنیا وجود دارند – هر چند شاید افراد بدبین ادعا کنند که آن ها اقلیتی کوچک هستند– ولی هیچ یک از آن ها، وقتی پای وفاداری به اصول در زندگی شخصی شان به میان بیاید، به گرد پای رئیس جمهور خوش مشرب اروگوئه نمی رسند. کارهای او تنها جنبه نمایشی ندارد. فول قورباغه ای قدیمی و قراضه او احتمالا یکی از معروف ترین اتومبیل ها در دنیا است. تصمیم او برای چشم پوشی از زندگی در کاخ مجلل ریاست جمهوری بی همتا نیست – جانشین او، تاباره وازکز، هم احتمالا ترجیح خواهد داد که در خانه خود زندگی کند. ولی وقتی برای ملاقات با "پپه" به خانه کوچک یک طبقه اش در حومه مونته ویدئو می روید، متوجه می شوید که او واقعا به حرف هایی که می زند اعتقاد دارد. آقای موخیکا در حالی مسند خود را ترک می کند که اقتصاد اروگوئه وضعیت بهتری از همسایگانش دارد آقای موخیکا با لباسی که شاید بتوان "لباس راحتی" نامید – فکر نمی کنم تا به حال ی او را با کراوات دیده باشد – روی یک چها ایه چوبی ساده می نشیند. در پشت او قفسه کت قرار دارد که به نظر می رسد هر آن ممکن است، زیر فشار انبوه زندگینامه ها و کتاب های خاطرات رقبا و متحدان او، فرو بریزد. کتاب برای این چریک سابق، که مجموعا ۱۳ سال را در زندان گذرانده است، چیز مهمی است. او ۲ سال از ۱۳ سال زندانش را در کف یک آخور قدیمی گذرانده است – تجربه ای که تا سرحد ش تن شخصیت او پیش رفت و عامل اصلی تبدیل او از یک چریک به یک سیاستمدار بود. "قدرت درونی" آقای موخیکا به شوخی می گوید: "من در سلول انفرادی زندانی بودم، برای همین روزی که من را روی مبل نشاندند، خیلی احساس راحتی ." او می گوید: "شک ندارم که بدون از سر گذراندن آن تجربه، امروز انسان دیگری می بودم. زندان و سلول انفرادی تأثیر ع ...

مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.