1ـ ساختار سنتی جامعه و حفظ مبانی دینی در کشور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ امروزه ناهنجاری های دینی بسیاری در جامعه ما دیده می شود از بدحج گرفته تا بالا رفتن سن ازدواج و کاهش زاد و ولد و افزایش طلاق و رشد جرم و جرائم که متأسفانه جامعه ما را درگیر خود کرده است به راستی علت این قضایا چه می باشد؟؟؟ بنده معتقد هستم که یکی از دلائل مهم این قضیه ش ته شدن ساختار سنتی کشور ما می باشد به نظر من اگر در جامعه ای ساختار سنتی آن جامعه حفظ شود حتی اگر در آن جامعه مراکز فساد و اء باشد و دسترسی مردم هم به آن به سهولت باشد بسیار سخت جامعه به قهقری می رود ولی اگر در جامعه ساختار های سنتی ش ته شود حتی اگر مراکز فساد نیز در اختیار مردم نباشد باز جامعه به ابتذال کشیده می شود. خوب شاید برای شما مورد سؤال باشد که این ساختار سنتی جامعه چیست؟؟؟ من آن را این گونه تعریف می نمایم: رعایت اصل های که در یک جامعه باید رعایت شود. حال این اصل ها چه می باشد؟؟؟؟ بنده به توضیح این اصل های می پردازم. یکی از این اصل ها که در یک جامعه سنتی مورد تأکید است این مطلب می باشد که کار در بیرون از خانه وظیفه مردان می باشد مگر بعضی از کارهای که طبق شریعت، خانم ها باید آن را انجام دهند. حکومت نیز باید این اصل را بسیار مهم بداند و تمام تلاش خود را به ج دهد که مشکل اشتغال مردان در جامعه حل شود و شغلی با آینده کاری مطمئن در اختیار آنها قرار گیرد زیرا بیکاری مردان در جامعه، سم مهلکی است که به بنیاد دینی و مذهبی جامعه لطمه می زند. اما اصل دوم این می باشد که باید به مردان جامعه مان این را بخوارنیم که یک مرد نباید بیکار بماند و باید همواره به دنبال کار باشد یادم است که در یک مطلب ادبی قدیمی که در دبیرستان می خوانیدم، که خبر از جامعه سنتی آن زمان می داد نویسنده یک مطلب را با این مفهوم بیان می داشت که ما هر چه سال های درسی را به جلو می رفتیم کلاس ه ...

مشاهده متن کامل ...