پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی

آ ا مان
درخواست حذف اطلاعات
وصاف مردم آ ا مان : جابرابن عبدالله انصاری از نبی معظم (ص)نقل میکند که فرمودند: 1- زکات دادن متروک شود 2- سخن معمول و همگانی شما دروغ 3- میوه و نقل مجالس شما غیبت 4- انچه به دست می اورید حرام 5- وفا کم شود 6- در ان زمان بزر گان بر کوچکان رحم نمی کنند 7- مرد از همسر خود اطاعت کند 8- حیای کوچکان کم گردد 9- طمع زیاد شود 10- برادر نسبت به برادر حسد ورزد 11- حیا از زنها برداشته شود 12 – ساختمانها را محکم بنا کنند

مشاهده متن کامل ...
استغفار و گناه
درخواست حذف اطلاعات
مهدی جان کجایی... با چشمی اشکبار تورا میخوانم... می دانم که صدای چشمانم و نجوای غریبانه ام را از پس بغضی که توان ترک برداشتن برای فریادی برایش نمانده را می شنوی... آقا جان... دنیای پر رنگ و ریایی است... دنیای پر از دروغ و حیله... دنیای خون و خونریزی... نمی دانم مردمان این زمین خاکی به طمع چه چیز ارزشمندی خون یکدیگر را میریزند و بهر چه چیز اشک ها جاری می سازند و آه و ناله مظلوم را به جان می ند... مولای من... من نیز پاک و بی گناه نیستم... من هم پر از گناهم ولی دوستت دارم آقا... همیشه گفتند می آیی... گفتند سر ها خواهی برید و جنگ ها خواهی کرد... آقاجان بین خودمان باشد گاخی با خودم میگفتم که نکند مهدی من گنا ار را هم اسر شمشیرش کند ولایق محبتش نداند... مهدی جان ولی ی از نگاه مهربان و پر از محبتت برایم نگفت... حسرت به دل هستم که ببینمت و جان در رکابت فدا کنم... جانی که روزی بیهوده اسیر خاک خواهد شد،چرا بیهوده روم... مهدی جان منتظر همیشگی تو خواهم ماند...

مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.