علی سلیمانی تد ر ی، اراده جمعی مردم برای بهبود سرنوشت خویش از طریق اعمال تغییرات به کمک صندوق رأی و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش در چارچوبهای نظام و قانون اساسی بود که به نمادی از مردم سالاری در انتخابات ۲۴ داد تبدیل شد . در واقع با برگزاری انتخابات ۲۴ داد و روی کار آمدن ت تدبیر و امید ، بازسازی اعتماد عمومی، بازسازی سرمایه های اجتماعی، نزدیک بیش از پیش مردم و حاکمیت و تضمین یت نظام با جمهوریت آن واقع شد. همچنین با بازآفرینی روحیه امید و نشاط ملی، زمینه های احیای اخلاق و تجربه آرامش، فراهم آوردن نشاط و آماده شدن زمینه تضارب آراء نیز برداشته شده است. بنابراین بدیهی است که این مسیر باید تداوم یابد و ثمرات گفتمان اعتدال گرایی و تغییرخواهی را که اکثریت ملت ایران برگزیده اند، بیش از پیش آشکار و نهادینه شود. فراز هایی از رویکرد و منش به منظور بررسی هر چه بهتر خط مشی های ت تدبیرو امید بررسی فرازهایی از رویکرد و منش در قبل و بعد از انتخابات ضروری به نظر می رسد. قبل از برگزاری انتخابات “من با اصلاح طلب یا اصول گرا بودن افراد مشکلی ندارم، اما چیزی که اهمیت دارد این است که در ت تدبیر و امید افراد باید بر اساس خط مشی اعتدال عمل کنند”. “من یک اعتدال گرا هستم و با اصول گرایان و اصلاح طلبان معتدل آشنایی دارم و با آنان در ارتباطم و در این ۳۰ سال تفکراتم تغییر نکرده و افراط گرا نبودم. لذا امروز انی هستم که اعتدال را دوست دارند”. “برنامه فرهنگی ام اصلاح ساختار فرهنگی و تامین امنیت فرهنگی و در زمینه سیاست خارجی نیز تعامل سازنده با جهان است. برنامه ام در زمینه سیاست داخلی، تدوین حقوق شهروندی و انسجام وحدت ملی است”. بعد از انتخابات (در اولین نشست استانداران) “این ت، تی است که آماده فداکاری برای تحقق منافع ملی است. ما اول رضای خدا برایمان مهم است و بعد رضای عامه مردم، بقیه چیزی نیست”. “یادمان باشد از نقد و انتقاد نباید بهراسیم و نباید ناراحت شویم، آزاد بگذاریم هر ...

مشاهده متن کامل ...