رنگ آمیزی نمای ساختمان  بدون داربست  و با روش طناب یکی از بی دردسر ترین کارها در مقایسه با داربست و … می باشد.رنگ آمیزی قسمت های مختلف از قبیل:رنگ آمیزی نمای ساختمان، رنگ آمیزی نمای سیمانی، رنگ آمیزی نمای آجری، رنگ آمیزی پنجره ها و قابها، رنگ آمیزی نرده های حفاظتی، رنگ آمیزی دیوارها، رنگ آمیزی سطوح داخلی و رنگ آمیزی سطوح خارجی و …را به شرکت ارتفاع کاران صنعت نما پایداربسپارید.انواع رنگ هایی که برای نقاشی نما استفاده می شود عبارت اند از:رنگ پرایمر مخصوص نما اکریلیکرنگ صنعتی اپو یرنگ مولتی کالررنگ کنت و سایر رنگ ها.که این موارد از بهترین رنگ ها برای این خدمات می باشند.فرهاد خسروی: ۰۹۱۲۹۳۱۴۲۶۴     ۰۹۳۵۱۶۳۰۵۳۰

مشاهده متن کامل ...