وی با اشاره به دست‎آوردهای جهاد ی در لرستان، ادامه داد: ما هم می‎توانیم علم و دانایی را به محصول تبدیل کنیم و به خودباوری برسیم. جهاد ی لرستان تصمیم گرفته در راستای خودباوری جوان‎ها و پیشرفت تلاش کند و از همه دوستان، خانواده‎ها و مدیران تقاضا دارم که ما را برای رسیدن به این هدف یاری دهند. در دیداری که با بازوند استاندار لرستان داشتیم گفتم که کارهای بزرگ را به ما محول کند و هر جایی احساس کرد مسئله‎ای حل نشدنی است، جهاد ی به‎عنوان یک نهاد انقل ، پیشتاز و با جرأت حاضر است که وارد عرصه شود و به فضل الهی موفق خواهیم شد.

مشاهده متن کامل ...