بسم الله الرحمن الرحیم وگمان مبر آنان که در راه خدا کشته شده اند مرده اند بلکه آنان زنده اند و در بارگاه پروردگارشان بهره مندند. با سلام بر عصر عج و سلام بر روح معمار کبیر انقلاب ی ره و شهیدان صدر وتمام انی که از زندگی خود گذشتند تا نام وایران ی زنده و سر افراز بماند تا هیچ قدرتی در تفکر دست درازی به این خاک پاک و پر گوهر نباشد درود پروردگار بر تمام انی که پاسداری مرزی . .فرهنگی.اقتصادی .و علمی این میهن کهن را بر عهده دارند و با رشادت های خود قدر دان خون وعزیزانی اند که در راه و آبادانی این کشور جان فشانی کرده اند اما یک سخن و یک پیام به همه انی که دائیه دار قدرت و ثروت در جهان اند همان آنهایی که با تحریم و نا امنی منطقه به دنبال اه شوم وپلید خود هستند ولی غافل از آنند که تفکر جوانان و حتی ک ن ما آرزوی شهادت در راه دفاع از خاک خود در مقابل استکبار جهانی است . ما جوانان ایران ی به آنها هشدار می دهیم که گوش به فرمان عظیم الشان انقلاب آماده ایم تا جان خود را نثار دین و وطن کنیم و پاسدار ارزش های این مرز و بوم باشیم شرافت مندانه ترین مرگ شهادت است اگر دیروز مجتبی بابایی ها داده ایم .امروز پژمان شاهونوند ها می دهیم وفردا نوبت هر یک از ما رهروان این شهیدان والا مقام است خانواده محترم و خانواده محترم شهید شاهونوند شهادت فرزندتان را به شما تبریک عرض می نماییم .زیرا شهادت هدیه ایی است از طرف خداوند به انی که لایق ان باشند امین حیدری

مشاهده متن کامل ...