به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ به نقل از العالم، «شیخ حمید الهایس،» اعلام کرد تعداد زیادی سعودی در شمال رمادی و مناطق متعدد انبار حضور دارند و عامل بسیاری از عملیات های انتحاری نیز سعودی ها هستند و به طور کلی شه تروریستی در منطقه منشأ سعودی دارد.وی همچنین در واکنش به اظهارات اهانت آمیز سفیر عربستان سعودی در بغداد که شهر فلوجه را سرطان و نانش را تروریست هایی توصیف کرده بود که باید کشته شوند، تاکید کرد ت عراق باید به سخنان ثامر السبهان واکنش نشان دهد.حمید الهایس تصریح کرد اولا اگر نان فلوجه تروریست بودند چهارصد هزار نفر از آنها خانه و کاشانه خودشان را ترک نمی د. دوم آنکه در شهر فلوجه افراد تروریست حضور دارند و این انکار نشدنی نیست اما به این میزانی که السبهان گفته است نیست. علتش نیز جنگجویان عشایر فلوجه و انبار هستند که با ی ها در همه اراضی انبار می جنگند و جان فشانی های زیادی کرده اند.وی تاکید کرد تروریست ها فقط در شهر انبار بیش از 30 هزار خانه را در شهر رمادی در استان انبار منفجر و همین رقم را نیز در فلوجه و مناطق دیگر ویران کرده اند. ت باید پاسخ بدهد و مشخص کند چه ی در این مناطق تروریست و چه ی ضد تروریسم است.

مشاهده متن کامل ...