به گزارش گروه باشگاه خبرنگاران جوان، رئیس و نمایندگان دهمین دوره ی مجلس شورای ی، پیش از ظهر امروز (یکشنبه) با حضرت آیت الله انقلاب ی دیدار د. انقلاب در دیدار نمایندگان مجلس دهم فرمودند: اقتصاد، مسئله اصلی در کشور است و باید آن را حل کنیم، باید دید هر حرکت ت در زمینه ی اقتصادی، در کجای ج اقتصاد مقاومتی قرار دارد، تولید داخلی، علاج رکود و اشتغال خیلی مهم است، شرمندگی این حقیر از اینکه جوانی بیکار با دست خالی به خانه می رود کمتر از خود او نیست. ایشان افزودند: مسئله ی فرهنگ، مسئله ی مهمی است و در بلندمدت از اقتصاد مهم تر است، من در مسئله ی فرهنگ احساس یک ولنگاری می کنم؛ چه در تولید کالاهای فرهنگی مفید و چه در جلوگیری از کالاهای مضر فرهنگی. انقلاب تصریح د: احترام و وقار مجلس باید محفوظ باشد، یکی از چیزهایی که این اقتدار را تأمین می کند نظارت مجلس بر خویشتن است، اگر مجلس نظارت کرد و جلوی لغزش را گرفت و توانست پاکیزگی و طهارت خود را حفظ کند، زبانش باز خواهد بود و هر جا نقطه اشکالی دید بیان می کند.

مشاهده متن کامل ...