پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی

بازخوانی خونی؛ سپیدخوانی و غیره
درخواست حذف اطلاعات
از سال هشتادوچهار که این کتاب را یده ام تا الان، سه بار خواندم اش. و این تعداد بازخوانی، در این یازده سال اصلاً زیاد نیست. خوبی اش اتفاقاً این است که می شود هربار رویکردی به داستان اش داشت و چیزکی تازه تر از آن درآورد. مثلاً من پیش تر این اندازه به پررن اصفهان و معنای نمادین اش در داستان فکر نکرده بودم. واژه ی «صُفّه» برایم کلمه ای بیش تر نبود. پل ف ی و پل شهرستان را نمی شناختم. یائس زاینده رود زخمی بر جانم نبود. ولی حالا که بارها و بارها رو گردانده ام از خشکی زنده رود و در تاریکی شب به هیئت غول آسای صُفّه خیره شده ام، و فکر کرده ام این کوه در شب، سمت تاریک روان آدم های این شهر است، هر کلمه برایم دری است به معنایی. به رگه هایی از متعلقاتی که عین جان، دوست شان دارم. «دلم می خواست برگردم تهران. نه این که اصفهان را دوست نداشته باشم. اصفهان را بیش تر از تهران. امّا اصفهان آزارم می داد. من کاری به تهران نداشتم. نه دوستش داشتم و نه کاری به کارش. او هم همین طور. اما اصفهان نه. به من کار داشت.» (ص۴۹) زاینده رود، اصفهان و خونی هر کدام لایه ای در رسیدن به مفهومی هستند که از طریق این نشانه ها نمادین شده است. بیش از همه زاینده رود که نمادی از باروری است و حیات بخشی و اصفهان که این رود را در خود دارد. درست مثل زنی است با قدرت باروری. زنی که زند در رگ هایش می جوشد و در تن اش خونی جاری است که حیات می بخشد. و این رگ ها و رگه ها به رحم او می رسند. به جایی که نطفه در آن شکل می رد. جایی مثل باتلاق خونی در تن اصفهان. شهری که رود در خیلی از خیابان هایش حضور دارد. در فرعی ها و اصلی ها. این معنای نمادین در ارتباط با رابطه ی راوی با مادر و همچنین با دیگر دختران شهر نیز مشهود است. بروز عقده ی ادیپ را می توان در این جا تشخیص داد. آن زمان که راوی مدام در نزدیک شدن به مادر ناکام بوده است و این نیاز را بر روی دختران دیگر فرافکنی کرده اما باز هم سرخورده شده. طرد شده. به تهران گریخته و حالا پدر از میان خواب ...

مشاهده متن کامل ...
اعلان
درخواست حذف اطلاعات
شکایتی ندارم که یک ن قطبی هر روز قبل از ساعت دو ظهر، روی سقف یورتمه می رود. وقت جستجوی غذا برای ن ها این موقع است. آن ها نمی دانند که ممکن است ی بذر شبدر داشته باشد که اگر فوت شان کند توی هوا، بالا ه یک جایی می شوند. این یورتمه ها البته در مقایسه با نعره های بچه س قهوه ای که دیوار به دیوارمان زند می کند، خیلی هم تحمل شدنی است. چون س های قهوه ای باید شش ماه دوم سال را به خواب زمستانی بروند ولی این بچه س با چیزی به اسم خواب به کل بیگانه است. شاید اگر به شان بگویم این جا یک ببر سالخورده هست که گاهی عجیب بی حوصله می شود، بیش تر ملاحظه کنند و مراقب سر و ص که از سُم ها و پنجه ها و نعره های شان بلند می شود، باشند. مثلاً زیر پله ها، جایی که نور چراغ با فعال شدن سنسور در اثر اولین ی روی دیوار می افتد، این اعلامیه را نصب کنم که یک ببر با غلظت بیش تری از رنگ سیاه قیرگونه نسبت به نارنجیِ پرتقالی، در این ساختمان ن است که زیاد دلش برای دوستان مهاجر اهل سیبری اش که اتفاقاً دُرناهای اصل و نسب داری هم هستند، تنگ می شود و شب ها از رؤیای یک فتح دل پذیر بی خواب است. پس لطفاً در این راستا تد ر لازم را مبذول بدارید. باتشکر. منبع: http://andoheravi. /

مشاهده متن کامل ...
آلود
درخواست حذف اطلاعات
بعضی آدم ها دنبال فرمول ها و الگوها هستند. دنبال راه های رفته ی دیگران. دنبال روش های قبلاً تست شده. و کتاب های موفقیت این وظیفه را انجام می دهند. ولی حالا لقمه ی آماده تری هم هست. یعنی کارمان به جایی رسیده که انتظارات مان را جمله های افسون کننده ی کانال های تلگرام برآورده می کنند. دوستم مدام مطالبی از این دست را برایم فوروارد می کرد و هرچه بهش می گفتم من از این چیزها خوشم نمی آید، فکر می کرد من اصلاح می شوم و بالا ه یک روز این جمله ها متحولم می کنند. تا این که در این باره جدی حرف زدم و بهش گفتم آدم هایی که دنبال رؤیاهای شخصی شان هستند با این جمله ها راضی نمی شوند. آن ها پیش تر نقشه های رسیدن را توی ذهن شان کشیده اند و دست از سر من بردار. دوستم ولی هنوز اصرار داشت که این جمله ها خوبند و من فکر چرا باید او را قانع کنم؟ هر ی باورهای خودش را دارد. دوستم می تواند هر روز با این جمله ها زند کند تنها به شرط این که آن ها را برای من نفرستد. نمی دانم سازمان بهداشت جهانی درباره ی آلود مغزی ما به مقدار زیادی اطلاعات قل و نقل قول های جعلی و راه حل های فیک هشدار نداده؟ منبع: http://andoheravi. /

مشاهده متن کامل ...
آن شب نورانی
درخواست حذف اطلاعات
حرف زدن با آقای نویسنده حالم را خوب کرده بود. ایستاده بودم توی پیاده رو و مسیر کوتاهی را می رفتم و برمی گشتم. همه ی حرف هایش را مثل بیابان ترک خورده ای که به دریا رسیده باشد، می بلعیدم و هورت می کشیدم. بهم گفت ت آبادی سال ها پیش به من حرفی زد و حالا من همان حرف را به تو می گویم؛ بگذار هر ی، هر جور می خواهد باشد با هر جریانی و هر شیوه ای، تو ولی کار خودت را . منبع: http://andoheravi. /

مشاهده متن کامل ...
virginia woolf’s handwritten suicide note
درخواست حذف اطلاعات
ویرجینیا وولف بعد از نوشتن همه ی رمان هایش آن ها را به لئونارد -همسرش- می دهد. و بعد در وضعیتی اضطراب آلود منتظر واکنش او می ماند. نمی دانم هیچ کدام از نویسنده های مرد هم چنین عادتی داشته اند؟ ی که بتواند جایگاه «اولین خواننده» را پیش نویسنده ب کند. ولی ویرجینیا به شدت به نظر همسرش متکی است. چون آن را دقیق، منطقی و منصفانه می داند در حالی که خودش نامطمئن است و همیشه به قدرت کت که نوشته شک دارد. dearest, i feel certain i am going mad again. i feel we can’t go through another of those terrible times. and i shan’t recover this time. i begin to hear voices, and i can’t concentrate. so i am doing what seems the best thing to do. you have given me the greatest possible happiness. you have been in every way all that anyone could be. i don’t think two people could have been happier till this terrible disease e. i can’t fight any longer. i know that i am spoiling your life, that without me you could work. and you will i know. you see i can’t even write this properly. i can’t read. what i want to say is i owe all the happiness of my life to you. you have been entirely patient with me and incredibly good. i want to say that – everybody knows it. if anybody could have saved me it would have been you. everything has gone from me but the certainty of your goodness. i can’t go on spoiling your life any longer. i don’t think two people could have been happier than we have been. منبع: http://andoheravi. /

مشاهده متن کامل ...
بازخوانی خونی؛ سپیدخوانی و غیره
درخواست حذف اطلاعات
از سال هشتادوچهار که این کتاب را یده ام تا الان، سه بار خواندم اش. و این تعداد بازخوانی، در این یازده سال اصلاً زیاد نیست. خوبی اش اتفاقاً این است که می شود هربار رویکردی به داستان اش داشت و چیزکی تازه تر از آن درآورد. مثلاً من پیش تر این اندازه به پررنگی اصفهان و معنای نمادین اش در داستان فکر نکرده بودم. واژه ی «صُفّه» برایم کلمه ای بیش تر نبود. پل ف ی و پل شهرستان را نمی شناختم. زاینده رود زخمی بر جانم نبود. ولی حالا که بارها و بارها رو گردانده ام از خشکی زنده رود و در تاریکی شب به هیئت غول آسای صُفّه خیره شده ام، و فکر کرده ام این کوه در شب، سمت تاریک روان آدم های این شهر است، هر کلمه برایم دری است به معنایی. به رگه هایی از متعلقاتی که عین جان، دوست شان دارم. «دلم می خواست برگردم تهران. نه این که اصفهان را دوست نداشته باشم. اصفهان را بیش تر از تهران. امّا اصفهان آزارم می داد. من کاری به تهران نداشتم. نه دوستش داشتم و نه کاری به کارش. او هم همین طور. اما اصفهان نه. به من کار داشت.» (ص۴۹) زاینده رود، اصفهان و خونی هر کدام لایه ای در رسیدن به مفهومی هستند که از طریق این نشانه ها نمادین شده است. بیش از همه زاینده رود که نمادی از باروری است و حیات بخشی و اصفهان که این رود را در خود دارد. درست مثل زنی است با قدرت باروری. زنی که زندگی در رگ هایش می جوشد و در تن اش خونی جاری است که حیات می بخشد. و این رگ ها و رگه ها به رحم او می رسند. به جایی که نطفه در آن شکل می گیرد. جایی مثل باتلاق خونی در تن اصفهان. شهری که رود در خیلی از خیابان هایش حضور دارد. در فرعی ها و اصلی ها. این معنای نمادین در ارتباط با رابطه ی راوی با مادر و همچنین با دیگر دختران شهر نیز مشهود است. بروز عقده ی ادیپ را می توان در این جا تشخیص داد. آن زمان که راوی مدام در نزدیک شدن به مادر ناکام بوده است و این نیاز را بر روی دختران دیگر فرافکنی کرده اما باز هم سرخورده شده. طرد شده. به تهران گریخته و حالا پدر از میان خوا ...

مشاهده متن کامل ...
دخترکی که فراموش شده بود
درخواست حذف اطلاعات
نوجوان که بودم هر هفته برای رو مه نامه می فرستادم. رو مه یک ستون شعر و یک ستون داستان داشت. من هر هفته کار کارگاهی ستون داستان را می نوشتم و برای رو مه پست می . اما ستون داستان هیچ وقت کار من را چاپ نمی کرد. ولی من ناامید نمی شدم. و حتا دیدن اسمم در بخش نامه های رسیده هم برایم کافی بود. با دیدن اش ذوق زده هم می شدم. من به فرستادن نامه هایم برای ستون داستان ادامه دادم، تا این که معلمم سرطان گرفت و مُرد. من همان روز که خبر مرگش را شنیدم شعری نوشتم که اینجوری شروع می شد؛ آرام گذشتی تو از دنیای ام/ باقی ست جای نگاهت در ر ؤیای ام. و شعرم را با توضیح مرگ معلمم برای ستون شعر فرستادم. هفته ی بعد آن ها شعرم را چاپ د و زیرش چندتا ایرادش را تذکر داده بودند و از این که احساسم به معلمم را به شعر درآورده بودم، تحسین ام د. مامان تا مدت ها آن صفحه ی رو مه را نگه داشته بود و به هر ی که می رسید نشان می داد. حالا من برای همان رو مه مطلب می نویسم. بی آن که هیچ وقت یادم بوده باشد به آن دختر نوجوان که هر هفته تا دفتر پست می رفت، تمبر پشت پاکت می زد و با خط چنگ قورباغه اش اسمش را زیر آدرس می نوشت. من هیچ وقت مطالبم را توی رو مه چک نمی کنم، چه برسد به این که از دیدن اسمم ذوقم بگیرد. ولی می دانم که رؤیای آن دخترک را به واقعیت برگردانده ام. می دانم که آن دخترک برای این اتفاق انباشته از شعف است. منبع: http://andoheravi. /

مشاهده متن کامل ...
درخواست حذف اطلاعات
من از عهده ی کنترل احساسم برنمی آیم. احساسات من خیلی زیاد هستند. درست مثل این که بخواهید دریای خزر را در حوض کوچکی جا بدهید. خواهرم آن قدر خوب و به موقع احساسش را کنترل می کند که برای من غیرعادی است. دست کم ظاهر را به خوبی حفظ می کند و همین خودش امتیاز بزرگی است. احساسات زیادی مثل شکرک بستن مُربا، رابطه را اب می کند. یاد بگیرم وقتی که لازم نیست، اصرار نکنم. وقتی که لازم است، پا پس بکشم. من از لحظه ی قطعی گسستن، بیهوده ترسیده ام. منبع: http://andoheravi. /

مشاهده متن کامل ...
آلودگی
درخواست حذف اطلاعات
بعضی آدم ها دنبال فرمول ها و الگوها هستند. دنبال راه های رفته ی دیگران. دنبال روش های قبلاً تست شده. و کتاب های موفقیت این وظیفه را انجام می دهند. ولی حالا لقمه ی آماده تری هم هست. یعنی کارمان به جایی رسیده که انتظارات مان را جمله های افسون کننده ی کانال های تلگرام برآورده می کنند. دوستم مدام مطالبی از این دست را برایم فوروارد می کرد و هرچه بهش می گفتم من از این چیزها خوشم نمی آید، فکر می کرد من اصلاح می شوم و بالا ه یک روز این جمله ها متحولم می کنند. تا این که در این باره جدی حرف زدم و بهش گفتم آدم هایی که دنبال رؤیاهای شخصی شان هستند با این جمله ها راضی نمی شوند. آن ها پیش تر نقشه های رسیدن را توی ذهن شان کشیده اند و دست از سر من بردار. دوستم ولی هنوز اصرار داشت که این جمله ها خوبند و من فکر چرا باید او را قانع کنم؟ هر ی باورهای خودش را دارد. دوستم می تواند هر روز با این جمله ها زندگی کند تنها به شرط این که آن ها را برای من نفرستد. نمی دانم سازمان بهداشت جهانی درباره ی آلودگی مغزی ما به مقدار زیادی اطلاعات قل و نقل قول های جعلی و راه حل های فیک هشدار نداده؟ منبع: http://andoheravi. /

مشاهده متن کامل ...
جستجو شده ها
طفل های گمشده ی زندگیمان ب تخصص و آگاهی های در فعالیت های اقتصادی الهیات می تواند فلسفه غربی را از دام علوم طبیعی برهاند به بهانه تاسیس شورای نگهبان omron bf511 ترازو دیجیتال امرن مدل تعدیل برخی اساتید از آزاد طبیعی بود واحد های کوچک این باید برچیده شوند ستاره های دوتایی دوتایی طیفی برگزاری کارگاه آموزشی تحت عنوان موانع امر به معروف ونهی از منکر وراه های برون رفت از آن 3203304 فروش اموال شیوه فروش خصوص شیوه آهنگ و موزیک ویدیو بسیار زیبای nicky jam el amante به همراه ترجمه فارسی مذاکره با مدیرکل ورزش وجوانان استان در جهت پیشرفت ورزش روستایی وبومی ومحلی تصمیم برای ورود معارف قرآن به حوزه های مختلف علوم انسانی استقبال ت عربستان ازبیانیه سوییس قسمت 6 سریال شهرزاد2 سخن نگاشت فضیلت ماه شعبان قانونی که روی طاقچه ماند مبحث ۱۹مقررات ملی ساختمان شایدوقتی دیگر barcellona bambino nuovo تلگرام فرزندان خود را کنترل کنید 2090 متر باغ ویلا در زیبادشت k019 unbrick سریال
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.