سوال مطرح شده در تاریخ 27/01/1397 توسط سرکار خانم مریم چشم نگار:سلام، خیلی اتفاقی بعد از کلی این ور اونور رفتن به وب شما رسیدم،اهل سوال پرسیدن هم نیستما منتهی دیدم بقیه هم پرسیدن منم میپرسم و امیدوارم که جواب هم بگیرم.یه تکه کد نیاز دارم که با اون بتونم یک فایل رو از محلی به محل دیگه ای کپی کنم، توابع کپی هست ولی من میخوام میزان کپی شدن فایل رو هم ببینم، یعنی چقدر از کپی گذشته و چقدرش باقی مونده.خلاصه ممنونم؛ پاسخ کارشناس: باعرض سلام و ادب و احترامیک نمونه بسیار ساده از برنامه مورد نظرimports system.iopublic cl form1 dim bf() as byte = {} dim pth as string = "d:\a.mp4" dim dis as string = "j:\b.mp4" private sub on1_click(byval sender as system.object, byval e as system.eventargs) handles on1.click bf = file.readallbytes(pth) progressbar1.maximum = bf.length end sub private sub on3_click(byval sender as system.object, byval e as system.eventargs) handles on3.click dim sw as io.streamwriter = new streamwriter(dis, false) progressbar1.value = 0 for each i in bf application.doevents() sw.write(i) : progressbar1.value += 1 next sw.close() end subend cl

مشاهده متن کامل ...