ع بهاره رهنما در سوئد بهاره رهنما مدتی پیش به سوئد سفر کرده و ع هایی به یادگار گرفته بود. ژست بهاره رهنما در زمان ع گرفتن در تعدادی از ع ها, با واکنش کاربران فضای مجازی همراه شده است.   بهاره رهنما در سوئد

مشاهده متن کامل ...