فهرست مطالب: بررسی اتوکد طرح تفصیلی جزیره قشم تاریخ ایجاد 16/05/2018 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ:    قیمت: 6300 تومان     تعدادمشاهده  2 اتوکد طرح تفصیلی جزیره قشم دوران ساسانیان ابرکاوان   اتوکد طرح تفصیلی جزیره قشم بخشی از مطالب:   جزیره قشم یکی از جزایر استان هرمزگان است که به عنوان بزرگترین جزیره ایران و خلیج فارس در تنگه هرمز قرار دارد. این جزیره در چند دههٔ اخیر به یکی از مکان های توریستی و گردشگری تبدیل شده است.  جزیره قشم در دوران ساسانیان ابرکاوان (abarkāvān) خوانده می شده است.   در واقع واژهٔ «کاوان»، که در زبان پارسی میانه به معنای «از تبار کاوه» است، به صورت یک اسم شخص در منابع یافته می شود.   ممکن است که این نام به شکل درگاهان / درگوان، که به روستایی   در کرانهٔ شمالی جزیرهٔ قشم، سیزده مایلی غرب شهر قشم اطلاق شده است.   برجای مانده باشد به نوشتهٔ اصط ی و ابن حوقل، ابرکاوان جزیی از کورهٔ اردشیر هٔ استان فارس بود. اوایل عصر ی   ابرکاوان در اوایل عصر ی، سرزمینی شکوفا و پررونق و برخوردار از شهری آباد و روستاهایی.   بسیار با کشتزارهایی پربار، درختان ما و دیگر درختان میوه بود.   شهر یک مرکز فعال دریانوردی – تجاری (و منبع آب شیرین برای کشتی ها) بود.   مسجدی که فاتحان عرب بنا کرده بودند در ۳۳۳ ق. / ۴۵–۹۴۴ م. هنوز پا بر جا بوده است (حدود العالم؛ مروج الذهب).   نزدیک به اوا عصر اموی، این جزیره به پناهگاه خارجیان مبدل شده بود.   در عصر یاقوت حموی (درگذشتهٔ ۱۲۲۹ م) جزیرهٔ ابرکاوان شکوه و آوازهٔ پیشین خود را به گستردگی از دست داده بود.   به طوری که هیچ نتوانسته بود به او جایگاه و موقعیت درست و دقیق جزیره را بگوید.   این جزیره از شمال به شهر بندرعباس، مرکز بخش خمیر و قسمتی از شهرستان بندرلنگه، از شمال شرقی به جزیرهٔ هرمز، از شرق.   به جزیره لارک، از جنوب به جزیره هنگام و از جنوب غربی به جزایر تنب بزرگ و کوچک و بوموسی محدود می گردد. جزیره قشم   علاو ...

مشاهده متن کامل ...