با درود فراوان دانشجویان محترمی که در ترم جاری واحد طرح معماری 1 تا 3 را با بنده اخذ نموده اند حضورشان در فراخوان مذکور همراه با نمره تشویقی واحد طرح معماری خواهد بود. لینک فراخوان: http://www.isfahan.ir/showpage.aspx?page_=communique&lang=1&sub=58&pageid=191&pageidf=122&tempname=farakhan1 پیروز باشید

مشاهده متن کامل ...