مدتهاست عاشق توامدر عشق رویایی تو میسوزمفشارسنگین احساسم تمام قلبم را می فشارد دلم تنگ تنگ تنگ توست ازچشمانم مدام وبی دلیل اشک سرازیراستدستانم یخ زده انددلشوره دارم منتظرم گویی گمشده ای دارم که باید پیدایش کنمبدون او آرام و قرارندارم همه می گویند درمانی ندارم جزتو عشق منآمده ام تا مداوا کنی این درد بی درمان را ای مرهم تمام دردهای من

مشاهده متن کامل ...