پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی

من مانده ام
درخواست حذف اطلاعات
خون قلم ریخت بر کاغذ دلم بس که حرف هام نانوشته ماند من مانده ام واین روزهای سرد باید فاتحه ای برای بهار خواند +خودمونی: روزهای خوبیست بی تو و با یاد تو. خوب دل آدم را می سوزاند، خوب فکری ام میکند، خوب گرفتارم کرده ای. می بینی! پر از خوبیست نبودنت...!! دنبال بودن هایی هستم که گم شده اند، که دیگر نیستند، هر چقدر میگردم کمتر پیدا میکنم، در زمان و مکان خودم نیستم، خیلی وقت است گم شده ام و ی به فکر پیدا م نیست، همان بهتر که فراموشی ام را بگیرند. نمیدونم کوتاه نوشتم، وزن دار بود، نو بود یا...؟ هر چه بود یک قصیده پشتش خو ده بود

مشاهده متن کامل ...
زمام اختیار
درخواست حذف اطلاعات
چیزی برای گفتن نداشتم. داشتم آلبوم "قاصدک" از شجریان رو گوش می که این شعر سعدی رو با آواز میخوندن به همراهی سنتور مشکاتیان، گفتم حس و حالمو با شما شریک بشم. پیشنهاد میکنم این آلبوم رو گوش کنید. عشق در دل ماند و یار از دست رفت دوستان! دستی، که کار از دست رفت ای عجب گر من رسم در کام دل! کی رسم؟ چون روزگار از دست رفت بخت و رای و زور و زر بودم، دریغ! کاندر این غم، هر چهار از دست رفت عشق و سودا و هوس در سر بماند صبر و آرام و قرار از دست رفت گر من از پای اندرآیم گو درآی بهتر از من صدهزار از دست رفت! بیم جان کاین بار خونم می خورد ور نه این دل چند بار از دست رفت مرکب سودا جهانیدن چه سود؟ چون زمام اختیار از دست رفت سعدیا! با یار عشق آسان بود عشق باز! اکنون که یار از دست رفت +خودمونی: ...

مشاهده متن کامل ...
جستجو شده ها
تحقیق وبررسی در مورد تجزیه و تحلیل صورتهای مالی جهاد کشاورزی سمیرم ع نمیشن بدم بررع کتابای ع معلم روستای تیبشان 13ابان کامل ترین مجموعه آموزش اندروید یک لیتر چقدر اب است ظرفیت پذیرش و انتخاب رشته ی ی عمران مدیریت منابع آب سراسری و آزاد ظرفیت پذیرش و انتخاب رشته ی مدیریت تی سراسری و آزاد سقف برداشت از خودپردازهای بانک توسعه صادرات ایران در ایام نوروز افزایش یافت قربانش برم هفته به هفته ظرفیت پذیرش و انتخاب رشته کارشناسی ارشد ی مکانیزاسیون کشاورزی سراسری و آزاد آموزش دیوار پوش اپو ی ظرفیت پذیرش و انتخاب رشته کارشناسی ارشد ی مکانیزاسیون کشاور شفیع دیوانه قوماندان مالک اشتر بابه مزاری تحقیق درباره گزارش کارآموزی شرکت توزیع نیروی برق تجدید ارزی داراییها و قوانین جدید ظرفیت پذیرش و انتخاب رشته کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی سراسری و آزاد ب د عایید ما را نیز لطفا همین بدویید ظرفیت پذیرش و انتخاب رشته کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی سراسری و ظرفیت پذیرش و انتخاب رشته کارشناسی ارشد علوم محیط زیست سراسری و
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.