پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی

من مانده ام
درخواست حذف اطلاعات
خون قلم ریخت بر کاغذ دلم بس که حرف هام نانوشته ماند من مانده ام واین روزهای سرد باید فاتحه ای برای بهار خواند +خودمونی: روزهای خوبیست بی تو و با یاد تو. خوب دل آدم را می سوزاند، خوب فکری ام میکند، خوب گرفتارم کرده ای. می بینی! پر از خوبیست نبودنت...!! دنبال بودن هایی هستم که گم شده اند، که دیگر نیستند، هر چقدر میگردم کمتر پیدا میکنم، در زمان و مکان خودم نیستم، خیلی وقت است گم شده ام و ی به فکر پیدا م نیست، همان بهتر که فراموشی ام را بگیرند. نمیدونم کوتاه نوشتم، وزن دار بود، نو بود یا...؟ هر چه بود یک قصیده پشتش خو ده بود

مشاهده متن کامل ...
زمام اختیار
درخواست حذف اطلاعات
چیزی برای گفتن نداشتم. داشتم آلبوم "قاصدک" از شجریان رو گوش می که این شعر سعدی رو با آواز میخوندن به همراهی سنتور مشکاتیان، گفتم حس و حالمو با شما شریک بشم. پیشنهاد میکنم این آلبوم رو گوش کنید. عشق در دل ماند و یار از دست رفت دوستان! دستی، که کار از دست رفت ای عجب گر من رسم در کام دل! کی رسم؟ چون روزگار از دست رفت بخت و رای و زور و زر بودم، دریغ! کاندر این غم، هر چهار از دست رفت عشق و سودا و هوس در سر بماند صبر و آرام و قرار از دست رفت گر من از پای اندرآیم گو درآی بهتر از من صدهزار از دست رفت! بیم جان کاین بار خونم می خورد ور نه این دل چند بار از دست رفت مرکب سودا جهانیدن چه سود؟ چون زمام اختیار از دست رفت سعدیا! با یار عشق آسان بود عشق باز! اکنون که یار از دست رفت +خودمونی: ...

مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.