پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی

ترامپتون
درخواست حذف اطلاعات
پیروزی ترامپ بر کلینتون در واقع پیروزی پس کوچه های پنسیلوانیاست بر برج های واشینگتن، مردم .. شاید به ترامپ رای نداده باشند و بیشتر به نظام حاکمیتی .. نه گفته اند ؛ اما برای ایران دشمنی رفته و دشمنی آمده شاید دشمنی هالو پیروز و دشمنی حاذق ش .. ت خورده باشد؛ هرچند دشمن ،دشمن است. اما لیبرالهای داخلی که سرنوشت خود را به دموکرتهای .. گره زده بودند حالا با کدخ .. ! روبرو هستند که معتقد است .. را باید .. کرد. باید منتظر بود و دید برخورد آقایان در برابر آقای میلیاردر هم ملتمسانه خواهد بود؟منبع: http://asadisaeid. .. /

مشاهده متن کامل ...
شعار ما نمیتوانیم!
درخواست حذف اطلاعات
آقای زنگنه .. محترم نفت .. ت راستگویان! بالا .. ه به آرزویش رسید و با شرکت توتال فرانسه برای توسعه فاز11 پارس جنوبی قرارداد بست.نفس این عمل به خودی خود تاسف بار است اما تاسف بار تر عذر بدتر از گناه آقای .. است؛ توجیهی که ژنرال نفت برای محروم ساختن شرکتها و جوانان مملکت از این پروژه آورده است : اولا شرکتهای داخلی مدیریت بلد نیستند ثانیا منابع مالی ندارند! در جواب از ژنرال نفت .. ت تدبیر باید پرسید اگر شرکت های داخلی مدیریت نمی دانند و دانش فنی ندارند پس توسعه ی فازهای 12؛15 و 16پارس جنوبی را زمانی که تحت شدیدترین تحریم ها از طرف کدخدا! بودیم چه .. انی انجام داده اند؟ ویا .. تی که تا کنون بالغ بر 60میلیارد دلار فاینانس جذب کرده آیا توانایی جذب فاینانس برای این پروژه را نداشت؟ ای کاش .. ت راستگویان صداقت داشت و با صراحت اعلام میکرد این قراردادها و واگذاری ها باجی است که برای امضای .. به شرکت های خارجی داده شده استمنبع: http://asadisaeid. .. /

مشاهده متن کامل ...
دموکراسی:هر نفر یک رای
درخواست حذف اطلاعات
تصورش هم سخت است.. فکرش را .. در انتخابات ایران اکثریت مردم به یک ک .. د رای می دادند و نظام با یک مکانیسمی نفر دیگر را به عنوان رییس جمهور اعلام میکرد!!! در چنین ح .. ی حتی تصور رفتار رسانه های آزاد و بی طرفی ! مثل .. -voa و دوم .. دادی ها سخت است انتخابات .. ،مجلس الکترالمنبع: http://asadisaeid. .. /

مشاهده متن کامل ...
باز جای شکرش باقیست!!!
درخواست حذف اطلاعات
انتقادات زیادی به آقای .. شده که چرا لغو یک سخنرانی را به جای ؛ رکود اقتصادی، ش .. ت در سیاست خارجی ، عدم برخورد با حقوق های نجومی ، توجبه .. 8 هزار میلیاردی،بی برنامه گی برای موضوع آلودگی هوا، رها .. مسکن مهر و....را مایه ی شرمساری دانسته اند؟ اما بی انصافی نکنیم ؛ بازجای شکرش باقیست که لغت شرمساری هم در ادبیات .. ت تدبیر وجود خارجی دارد، فقط در تعیین مصداق بین .. ت و مردم اختلاف نظر هست ! منبع: http://asadisaeid. .. /

مشاهده متن کامل ...
اسیر بی بصیرتی
درخواست حذف اطلاعات
حلب آزاد شد اما فقط از دست گروههای تکفیری. چند سال قتل و غارت در پی یک اعتراض به ظاهر داخلی و مدنی پدید آمد، اما در واقع دست هایی پشت این اعتراضات بود ، دست صهیونیست و خارجی هایی که برای امنیت مردم نقشه کشیده بودند که فقط با چشم بصیرت دیده می شد ولی بی بصیرتی چنین هزینه ی سنگینی را به ارمغان آورد، باید از حلب درس گرفت گاهی برای دیدن ،چشم کافی نیست! باید عقل داشت، امیدواریم .. ، عراق ، ایران و تمام منطقه همیشه از دست بی بصیرتی آزاد باشند.منبع: http://asadisaeid. .. /

مشاهده متن کامل ...
شعار ما نمیتوانیم!
درخواست حذف اطلاعات
آقای زنگنه محترم نفت ت راستگویان! بالا ه به آرزویش رسید و با شرکت توتال فرانسه برای توسعه فاز11 پارس جنوبی قرارداد بست.نفس این عمل به خودی خود تاسف بار است اما تاسف بار تر عذر بدتر از گناه آقای است؛ توجیهی که ژنرال نفت برای محروم ساختن شرکتها و جوانان مملکت از این پروژه آورده است : اولا شرکتهای داخلی مدیریت بلد نیستند ثانیا منابع مالی ندارند! در جواب از ژنرال نفت ت تدبیر باید پرسید اگر شرکت های داخلی مدیریت نمی دانند و دانش فنی ندارند پس توسعه ی فازهای 12؛15 و 16پارس جنوبی را زمانی که تحت شدیدترین تحریم ها از طرف کدخدا! بودیم چه انی انجام داده اند؟ ویا تی که تا کنون بالغ بر 60میلیارد دلار فاینانس جذب کرده آیا توانایی جذب فاینانس برای این پروژه را نداشت؟ ای کاش ت راستگویان صداقت داشت و با صراحت اعلام میکرد این قراردادها و واگذاری ها باجی است که برای امضای به شرکت های خارجی داده شده استمنبع: http://asadisaeid. /

مشاهده متن کامل ...
توافق برای سگ!
درخواست حذف اطلاعات
با نزدیک شدن به انتخابات اعزای ت برآن شدند تا عواید فتح الفتوح تاریخ!( بازی) را برای مردم بازگو کنند ،در همین راستا معاون وزارت امور خارجه جناب آقای قشقاوی اعلام د که تحریم سگ! مواد یاب برداشته شد و ما توانستیم سگ وارد کنیم ؛ بی شک آقای معاون دوست داشتند پشت تریبون اعلام کنند که همه ی تحریم های بانکی و مالی رفع شده اما صد افسوس که عایدی ما از واردات سگ ؛ توپ بدمینتن، یا به قول آقای سیف تقریبا هیچ! بوده استمنبع: http://asadisaeid. /

مشاهده متن کامل ...
باز جای شکرش باقیست!!!
درخواست حذف اطلاعات
انتقادات زیادی به آقای شده که چرا لغو یک سخنرانی را به جای ؛ رکود اقتصادی، ش ت در سیاست خارجی ، عدم برخورد با حقوق های نجومی ، توجبه 8 هزار میلیاردی،بی برنامه برای موضوع آلود هوا، رها مسکن مهر و....را مایه ی شرمساری دانسته اند؟ اما بی انصافی نکنیم ؛ بازجای شکرش باقیست که لغت شرمساری هم در ادبیات ت تدبیر وجود خارجی دارد، فقط در تعیین مصداق بین ت و مردم اختلاف نظر هست ! منبع: http://asadisaeid. /

مشاهده متن کامل ...
آهااای ...!
درخواست حذف اطلاعات
جناب پرزیدنت که اکثر وزرای ک نه اش را بازنشستگان تشکیل داده اند در میان مردم کرج فریاد برآوردند : باید به جوانان میدان داد!!! بی اختبار یاد آن ی افتادم که جیب ی رو زد و وقتی دید طرف دنبالش افتاد و گفت آی ، آی خودش هم به جلو اشاره کرد و فریاد زد آی ب ریدش! تا بتواند جان سالم به در برد ، البته باید دید این فرار به جلو تا کجا جواب خواهد داد.منبع: http://asadisaeid. /

مشاهده متن کامل ...
لعنت بر دهانی که بی موقع باز شود
درخواست حذف اطلاعات
موقع نشناسی گرفتاری بزرگیست.وقتی ملت لذت امنیت در سایه ی توان موشکی را چشیده اند و می بینند که چگونه در چندین کیلومتر آنطرف تر مردم را مثل سر می برند. شما علیه اسلحه و موشک حرف میزنید. وقتی (کدخدا)! در اوج گرفتاری و درماندگی در منطقه است؛شما به دنبال توافق با میگردید. وقتی باید به حرف منتقدان گوش می دادیدآنها را به جهنم حواله دادید،حالا که پای رفقایتان در میان است از قلم ش ته و دهان بسته حرف میزنید و درنهان برای بستن دهان ها و ش تن قلم ها دست و پا میزنید. لعنت بر دهانی که بی موقع باز شود...منبع: http://asadisaeid. /

مشاهده متن کامل ...
ترامپتون
درخواست حذف اطلاعات
پیروزی ترامپ بر کلینتون در واقع پیروزی پس کوچه های پنسیلوانیاست بر برج های واشینگتن، مردم شاید به ترامپ رای نداده باشند و بیشتر به نظام حاکمیتی نه گفته اند ؛ اما برای ایران دشمنی رفته و دشمنی آمده شاید دشمنی هالو پیروز و دشمنی حاذق ش ت خورده باشد؛ هرچند دشمن ،دشمن است. اما لیبرالهای داخلی که سرنوشت خود را به دموکرتهای گره زده بودند حالا با کدخ ! روبرو هستند که معتقد است را باید کرد. باید منتظر بود و دید برخورد آقایان در برابر آقای میلیاردر هم ملتمسانه خواهد بود؟منبع: http://asadisaeid. /

مشاهده متن کامل ...
دموکراسی:هر نفر یک رای
درخواست حذف اطلاعات
تصورش هم سخت است.. فکرش را در انتخابات ایران اکثریت مردم به یک ک د رای می دادند و نظام با یک مکانیسمی نفر دیگر را به عنوان رییس جمهور اعلام میکرد!!! در چنین ح ی حتی تصور رفتار رسانه های آزاد و بی طرفی ! مثل -voa و دوم دادی ها سخت است انتخابات ،مجلس الکترالمنبع: http://asadisaeid. /

مشاهده متن کامل ...
مراتب جهت استحضار
درخواست حذف اطلاعات
سخنگوی وزارت خارجه فرموده اند که دلواپسان دروغگو و نق زن هستند و هرچه تعدادشان کمتر باشد بهتر است! درجواب باید گفت : چشم قربان ، فقط ای کاش طی بخش نامه ای اعلام می فرمودید دقیقا تعدادشان به چه عددی برسد مناسب است؟ چون دفعه ی قبل که رییستان آنها را به جهنم حواله کرد این قشر بی سواد و بی شناسنامه به دستور شفاهی ایشان عمل ن د. مراتب جهت استحضار خدمتتان ایفاد می گردد.منبع: http://asadisaeid. /

مشاهده متن کامل ...
دموکراسی:هر نفر یک رای
درخواست حذف اطلاعات
تصورش هم سخت است.. فکرش را در انتخابات ایران اکثریت مردم به یک ک د رای می دادند و نظام با یک مکانیسمی نفر دیگر را به عنوان رییس جمهور اعلام میکرد!!! در چنین ح ی حتی تصور رفتار رسانه های آزاد و بی طرفی ! مثل -voa و دوم دادی ها سخت است انتخابات ،مجلس الکترالمنبع: http://asadisaeid. /

مشاهده متن کامل ...
لعنت بر دهانی که بی موقع باز شود
درخواست حذف اطلاعات
موقع نشناسی گرفتاری بزرگیست.وقتی ملت لذت امنیت در سایه ی توان موشکی را چشیده اند و می بینند که چگونه در چندین کیلومتر آنطرف تر مردم را مثل سر می برند. شما علیه اسلحه و موشک حرف میزنید. وقتی (کدخدا)! در اوج گرفتاری و درماندگی در منطقه است؛شما به دنبال توافق با میگردید. وقتی باید به حرف منتقدان گوش می دادیدآنها را به جهنم حواله دادید،حالا که پای رفقایتان در میان است از قلم ش ته و دهان بسته حرف میزنید و درنهان برای بستن دهان ها و ش تن قلم ها دست و پا میزنید. لعنت بر دهانی که بی موقع باز شود...منبع: http://asadisaeid. /

مشاهده متن کامل ...
شعار ما نمیتوانیم!
درخواست حذف اطلاعات
آقای زنگنه محترم نفت ت راستگویان! بالا ه به آرزویش رسید و با شرکت توتال فرانسه برای توسعه فاز11 پارس جنوبی قرارداد بست.نفس این عمل به خودی خود تاسف بار است اما تاسف بار تر عذر بدتر از گناه آقای است؛ توجیهی که ژنرال نفت برای محروم ساختن شرکتها و جوانان مملکت از این پروژه آورده است : اولا شرکتهای داخلی مدیریت بلد نیستند ثانیا منابع مالی ندارند! در جواب از ژنرال نفت ت تدبیر باید پرسید اگر شرکت های داخلی مدیریت نمی دانند و دانش فنی ندارند پس توسعه ی فازهای 12؛15 و 16پارس جنوبی را زمانی که تحت شدیدترین تحریم ها از طرف کدخدا! بودیم چه انی انجام داده اند؟ ویا تی که تا کنون بالغ بر 60میلیارد دلار فاینانس جذب کرده آیا توانایی جذب فاینانس برای این پروژه را نداشت؟ ای کاش ت راستگویان صداقت داشت و با صراحت اعلام میکرد این قراردادها و واگذاری ها باجی است که برای امضای به شرکت های خارجی داده شده استمنبع: http://asadisaeid. /

مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.