ای کاش خدا راه درستو بهمون نشون میداد ای کاش فقط تصمیم های درست می گرفتیم که وقتی 10 سال دیگه داریم به زندگیمون نگاه می کنیم، احساس خوبی داشته باشیم، نگیم کاش یه تصمیم دیگه میگرفتیم نگیم کاش این کارو نمی ، احساس رضایت از زندگی خیلی خوبه، خیلی خیلی خیلی خوبه احساس قلبی انسان مهمه اما گاهی نمیدونی ، باید از رو عقل تصمیم بگیری ، یا احساسی؟ جدال بزرگیه! جدال بین عقل و قلب خدایا خودت راه درست رو نشونمون بده

مشاهده متن کامل ...