مقاله سنسورهای دما و ترانسیدیو سرهای حرارتی مقاله سنسورهای دما و گرما و ترانسی رهای حرارتی دسته بندی الکترونیک و مخابرات فرمت فایل doc حجم فایل 1368 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 67 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 4152 تمام فایل ها *سنسورهای دما و ترانسیدیو سرهای حرارتی* 4-1 گرما ودما کمیت فیزیکی که ما آن را گرما می نامیم یکی از اشکال مختلف انرژی است و مقدار گرما معمولا برحسب واحد ژول سنجیده میشود.مقدار گرمایی که در یک شی موجوداست قابل اندازه گیری نمی باشد اما می توان تغییرات گرمای موجود در یک شی که بر اثر تغییر دما و یا تغییر در ح فیزیکی (جامد به مایع، مایع به گازف یک شکل کریستالی به شکل کریستالی دیگر) ایجاد میشود اندازه گیری کرد. بنابراین از این جنبه دما میزان گرما برای ماده است تاوقتی که ح فیزیکی آن بدون تغییر باقی بماند. ارتباط بین دما و انرژی گرمایی بسیار شبیه به ارتباط بین سطح ولتاژ وانرژی الکتریکی است. سنسورهای دمای رایج تماما وابسته به تغییراتی هستند که همراه با تغییرات دمای ماده به وجود می آید. ترانسی رهای انرژی الکتریکی به انرژی گرمای جریان عبوری از یک هادی استفاده می کنند اما ترانس رهای گرمایی به انرژی الکتریکی به طور مستقیم این تبدیل را انجام نمی دهند ومطابق با قوانین ترمودینامیک نیازمند تغییرات دمایی برای عمل هستند بدین گونه که در دمای بالاتر گرما می گیرد و در دمای پایین تر این مقدار گرما را تخلیه می کند. 4-2 نوار بی متال آشکارسازی حرارتی در موارد متنوعی مانند آشکار آتش سوزی، گرمایش تا یک حد معین ویا تشخیص عیب در یک سردکننده مورد استفاده قرار می گیرد .ساده ترین نوع سنسور حرارتی از نوع بی متال استکه اصول کار آن در شکل به تصویر کشیده شده است. ترکیب فوق شامل دو نوار ف ی از دو جنس مختلف است که با نقطه جوش و یا پرچ در دو نقطه به یکدیگر متصل شده اند. جنس ف دو نوار به گونه ای انتخاب می شود که ضرایب انبساطی خطی آ ...

مشاهده متن کامل ...