مقاله ادبیات کودک و نوجوان مقاله ادبیات کودک و نوجوان برگرفته از داشنامه زبان و ادب فارسی دسته بندی تاریخ و ادبیات فرمت فایل doc حجم فایل 20 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 17 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 4152 تمام فایل ها *مقاله ادبیات کودک و نوجوان* ادبیات کودک و نوجوان مهدی حجوانی برگرفته از: دانشنامه زبان و ادب فارسی آثار مکتوب تخیّلی و هنرمندانه ای که یا برای ک ن و نوجوانان نوشته شده باشد، یا، بدون چنین قصدی ، چنان خلق شده باشد که توجّه و علاقة آنان را برانگیزد. با این تعریف ، ادبیّات شفاهی ، که درواقع مادر ادبیّات مکتوب است ، از محدودة ادبیّات کودک و نوجوان خارج می شود. «تخیّلی و هنرمندانه » بودن این ادبیّات نیز، که بر جنبة زیبایی شناختی ، هنری و خیال پردازانة آن در بازآفرینی واقعیّات تأکید دارد، آن را از نوشته های غیرتخیّلیِ وفادار به ثبت واقعیّات ، به قصد آموزش یا ایجاد مهارت در مخاطب ، جدا می سازد. عبارتِ «برای ک ن و نوجوانان » هم به این معنی است که آنچه به صورت مقاله یا داستان دربارة ک ن و نوجوانان نوشته شده باشد و مخاطب آن بزرگسالان باشند و نثر و پرداختش در خور فهم بچّه ها نباشد، مصداق این تعریف نخواهد بود. جملة «چنان خلق شده باشد که ....» ناظر بر آثاری است که نویسنده برای بچّه ها ننوشته ، ولی مخاطب کودک و نوجوان پیدا کرده و بعدها در حوزة این ادبیّات راه یافته است ؛ مانند اولیور تویست ، اثر چار دیکنز . اغلب متون نظری ادبیّات کودک و نوجوان سرزمین ما از این نکته غفلت ورزیده و این ادبیّات را صرفاً «نوشته ها و سروده هایی » دانسته اند که «ارزش ادبی یا هنری دارند و برای ک ن و نوجوانان پدید می آیند» (نک :.میرهادی ،«ادبیّات ک ن و نوجوانان »، ج 2، ص 164). در چنین تعریفی ، ادبیّات کودک فقط به ادبیّاتی منحصر شده است که آگاهانه و با قصد قبلی برای ک ن و نوجوانان نوشته می شود، در حالی که در تعریف این مقاله ، ...

مشاهده متن کامل ...