چطور دو نفر عاشق یکدیگر می شوند   چرا دو نفر همدیگر را دوست دارند؟ و چرا می خواهند تا آ عمر با هم زندگی مشترک داشته باشند؟   دانشمندان حوزه های گوناگون به نوعی به تحلیل این پدیده در انسان پرداخته اند. و سرانجام به این نتیجه رسیده اند که این سوال یک جواب واحد ندارد.   جذب شدن به انعکاس خودمان در بیرون! جستجوی فردی که انعکاسی از ما باشد از شایع ترین تئوری هایی است که به عنوان دلیل انتخاب معشوق بیان می شود. به این مفهوم که در فرد مقابل چیزی که در خودمان نیز وجود دارد، ما را به طرف او جذب می کند. در حقیقت در این نوع عشق انسان در جستجوی “خودی دیگر” است. منی که بتواند تصویر مرا چون آیینه در خود انعکاس دهد. منی که برایم آشناست و برایم امنیت به همراه می آورد. گاهی نیز در جستجوی آیینه ای هستیم که “خود ایده آل ” را به ما باز گرداند. اگر به عنوان مثال “هدفمند بودن ” جزو ایده آل های ما باشد، اینکه بتوانیم عشق فردی هدفمند را به خود معطوف کنیم، برایمان تائیدی است از تصویری که می خواهیم از خودمان داشته باشیم. در حقیقت، ما در این نوع عشق، در جستجوی نگاهی هستیم که ما را در آن تصویری که دوست داریم از خود داشته باشیم تائید کند. البته باید گفت در اغلب عشق ها، به میزانی این مولفه به چشم می خورد. هر فردی در رابطه با معشوق تا حدی در جستجوی بازسازی نگاهی است که از خود دارد. نگاه تائید کننده دیگری برای ما نمودی است که چقدر با “ایده آل هایمان” منطبق هستیم. ولی زمانی که عشق تنها به این جنبه خلاصه شود، می تواند نمودی از شخصیت شکننده فرد عاشق باشد که بدون نگاه مثبت معشوق تمام روانش متز ل می شود.   جذب شدن به ی که مکمل ماست در این عشق تفاوت های فردی دو نفر است که ایجاد کننده احساس کشش بین آن دو نفر می شود. در اینجا دیگر شخص در جستجوی همتای خود نیست، بلکه در جستجوی ی است که جایگزین یک سری فقدان های وجودی اش شود. به عنوان مثال فرد تنبل ممکن است عاشق فردی بسیار زبر و زرنگ شود . عامل اصلی این ...

مشاهده متن کامل ...