بعد از درگیری اول در خان طومان متوجه شدیم که علی رضا بریری درد دارد و به خود می پیچد. علت را پرسیدیم. جواب نداد. آ ش فهمیدیم ترکشی در کمر او جا خوش کرده است. خواستیم برای درمانش اقدام کنیم. اجازه نداد. گفت می خواهم این ترکش داغ در قیامت آبروی من پیش سادات، زینب سلام الله علیها باشد. شاید برادرش اباعبدالله عنایتی به من کند ... در خان طومان ماند و چیزی نگذشت که در نبرد با دشمنان حق، به آستان کبریایی اباعبدالله پر گشود و پیکرش امروز زائری جز حضرت زهرا سلام الله علیها ندارد. راوی: جانباز یادگار خانطومان، علی فردی

مشاهده متن کامل ...