فرماندار گلپایگان به یکی از خبرنگاران اهانت کرد اما اندکی بعد مجبور به عذرخواهی شد. استاندار اصفهان به رغم عذرخواهی او دستور عزلش را صادر کرد تا نشان بدهد که ادب و تربیت یک مدیر برای او مهم بوده و اجازه نخواهد داد فردی هتاک، جایگاه و شأن استان اصفهان را زیر سوال ببرد. فرماندار شهرستان نکا در روز 22 بهمن برخورد زشتی با مسئولین یک نمایشگاه انقل داشت که آن در سراسر کشور دست به دست چرخید. فرماندار نکا هم البته با فشار افکار عمومی مجبور به عذرخواهی شد؛ اما آیا استاندار اصفهانی مازندران نیز می تواند ثابت کند که حفظ شخصیت و اعتبار و آبروی استان مازندران را خط قرمز خود می داند؟

مشاهده متن کامل ...