درست چند ساعت بعد از آن که با انتشار مطلبی نوشتم که از برکات نظام ، همین انتقاد از مسئولان است، دو تن از انی که مطلبی انتقادی درباره رفتار بعضی از مسئولان شهری در شب سالگرد پیروزی انقلاب منتشر کرده بودند تماس گرفته و از فشارها و گاه تهدیدات بعضی ها زبان به شکوه گشودند. امروز صبح نیز خبر رسید مدیر یکی از کانال های ارزشی شهر به یکی از نهادها احضار شد و اخطار گرفت که دیگر درباره بعضی خطوط قرمز! مثل جریان نرده ها و رستوران صفویه و یا اصولاً هر آن چه که ممکن است میز بعضی از مسئولان شهری را تکان بدهد، چیزی ننویسد. فارغ از این که مسئولان ذی ربط تا کنون چقدر در انجام وظیفه اصلی خود در مقابله با ناهنجاری های اجتماعی و برخورد با عناصر هتاک به دین و انقلاب و در فضای مجازی، موفق بوده اند که اکنون حوزه نظارتی خود را به فعالیت نیروهای مخلص انقلاب کشانده اند و نیز فارغ از تجربه ش ت مکرر کانون های قدرت در قبال اتحاد و وش انقل نیروهای مومن و ارزشی شهرستان که بارها طعم رسوایی را به کام آنان کشانده است، من همچنان معتقدم از برکات نظام می توان قلم و شه در راستای ادای فریضه امر به معروف و نهی از منکر به خصوص در حوزه مسئولان که مطالبه صریح ی است را نام برد و اگر عده ای تلاش دارند بر این دستاورد تاریخی انقلاب خدشه ای وارد نمایند باید انگیزه و منشأ آن را جویا شد و دید چه عاملی باعث رویکرد آنان در ذبح آبروی نظام به منظور حفظ میز اصحاب قدرت گردیده است.

مشاهده متن کامل ...