عرب ها ضرب المثل خوبی دارند که می گوید: تُعرف الاشیاء باضدادها. هر چیزی را می خواهی بشناسی، ضدش را بشناس. ما افتخار می کنیم که از صدام ملعون تا ی جهانخوار و خون آشام و آل سعود کودک کش و خبیث و منافقین خائن و ...همه آنانی که در تاریخ، نام نیکی از خود بر جای نگذاشته و پرونده اع ان سرشار از توحش و ناجوانمردی و ضعیف کشی است چشم دیدن نظام ما را ندارند. به قول سیدال ی اهل قلم: هر می خواهد ما را بشناسد، داستان کربلا را بخواند.

مشاهده متن کامل ...