سلام جملاتی زیبا از در مورد روز " قدس " - بیت المقدس مال همه مسلمانها است .. - همه باید بدانند هدف ت های بزرگ از ایجاد فقط فلسطین نیست آنها به دنبال غصب تمام کشورهای عربی هستند .. - ما طرفدار مظلوم هستیم ، هر در هر قطبی مظلوم باشد ما طرفدارش هستیم .. - ما از مبارزه های برادرای فلسطینی مان در مقابل حمایت میکنیم .. - هیچ مسلمان و هیچ آزاده ای را به رسمیت نمیشناسد .. - ما همیشه حامی برادران فلسطینی و عربمان خواهیم بود .. - باید همگی به پا خیزیم و را نابود کنیم .. - مسلمان های جهان باید روز قدس را روز همه مسلمین بلکه مستضعفین بدانند .. - تکلیف همه مسلمین است که قدس را آزاد کنند .. - مساله قدس یک مساله شخصی نیست .. قدس متعلق به همه مسلمان ها هست .. - روز قدس روز است .. روز حیاته .. - روز قدس روزی هست که باید سرنوشت مستضعفا معلوم بشود .. .. شادی روح عزیزمون یه صلوات قشنگ ..

مشاهده متن کامل ...