مش فایبر گلاس fibergl mesh بافته شده از الیاف فایبرگلاس می باشد. این الیاف کامپوزیتی است از الیاف شیشه همراه با مواد پلیمری که از الیاف شیشه به عنوان ماده تقویت کننده و از مواد پلیمر به عنوان زمینه استفاده می شود.انواع موجود مش فایبر گلاس1.توری فایبر گلاس 45 گرمیمشخصات :mesh size (10x10 /inch ) – approximately (2.5x2.5mm); roll size: (1x50m), weight per square meter : 45 g2.توری فایبر گلاس 75 گرمیمشخصات :mesh size (6x5 /inch ) – approximately (4x5mm); roll size: (1x50m), weight per square meter : 75 g3.توری فایبر گلاس 115 گرمیمشخصات :mesh size (5x4 /inch ) – approximately (5x6mm); roll size: (1x100m); (1.2x100m);(0.3x300m); weight per square meter : 115 g4.توری فایبر گلاس 125 گرمیمشخصات :mesh size (2.5x2.5 /inch ) – approximately (10x10mm); roll size: (1x50m), weight per square meter : 125 g5.توری فایبر گلاس 135 گرمیمشخصات :mesh size (5x5 /inch ) – approximately (5x5mm); roll size: (1x50m), weight per square meter : 135 g6.توری فایبر گلاس 160 گرمیمشخصات :mesh size (14x10 /inch ) – approximately (2x2.5mm); roll size: (1x50m), weight per square meter : 160 g7.توری فایبر گلاس 200 گرمیمشخصات :mesh size (6x6 /inch ) – approximately (4x4mm); roll size: (1x50m), weight per square meter : 200 gکاربردهای مش فایبر گلاسمقاوم سازی مصالح ساختمانی ،تقویت سقف و دیوارهای گچی و سیمانی،زیر سازی برای نصب سنگ،کاشی و سرامیک،ایجاد بافت یکپارچه در دیوارها و کف برای جلوگیری از ترک ،تقویت بافت طبیعی سنگ در صنایع سنگ بری،قابل استفاده بر روی کلیه سطوح قبل از عملیات بتن کاری و گچ کاری،سازگاری با رزین های مختلف برای تقویت کف و سطوح ساختمانی،تقویت و تثبیت مواد عایق و قیر،بالا بردن مقاومت کششی و استحکام مصالح ساختمانی،تعمیر سطحی بتن و شکافها،تقویت نماهای سنگ مرمر و ... fibergl mesh applications retrofit of building materials, plaster and concrete walls and roof strengthening,infrastructure for installing stone, ceramic tiles, the floor, the walls and the creation ofintegrated in the tissue to prevent the cracks in the stone industry, strengthening the natural texture of stone cutting, can be used on all surfaces of the concrete work andoperations before plastering, compatibility with a variety of resins to strengthen the floor and building levels, strengthening and consolidation of insulating materials, bitumen, enhance tensile strength and strength of build ...

مشاهده متن کامل ...