ما حتی همین حالا با قول و قرار داریم به مصاف بازی استقلال می رویم. قبل از سال چک هایی به ما داده شده که متاسفانه هنوز این چک ها نقد نشده است. مطمئنا این مشکلات تاثیرات منفی خودش را روی تیم می گذارد اما همانطور که گفتم برای بچه ها این مشکلات دیگر عادی شده است اگرچه فکر به این مشکلات تیم را اذیت خواهد کرد اما ما سعی می کنیم این اتفاقات را فراموش کنیم و به ارائه بازی خوب فکر کنیم

مشاهده متن کامل ...