پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی

خداوند در حدیثی قدسی می فرمایند:
درخواست حذف اطلاعات
راحتی را در بهشت قرار دادم ، مردم آنرا در دنیا طلب می کنندعلم را در سختی قرار دادم، مردم آنرا در آسایش می طلبندعزت را در شب و بندگی و عبادت قرار دادم، مردم آنرا در ارتباط با مسئولین و سران می بینند.بی نیازی را در قناعت قرار دادم، مردم آنرا در ثروت و مال دنیا می طلبند.استجابت را در مال حلال قرار دادم، مردم آنرا در سرو صدا می طلبند.رفعت را در تواضع قرار دادم، مردم آنرا در تکبر دنبال می کنند.

مشاهده متن کامل ...
دشمن احمق
درخواست حذف اطلاعات
به نام خدا امروز غزه شاهد مردانگی و ایثار مردان مقاومت از سویی و جنایت مشترک جبهه صهیونیستی با عضویت ، ، عربستان،.. و است.و خداوند دشمنان ما را از حمقاء قرار داد تا دقیقا در جایی که خبیثان عالم جنگ تروریزم علیه انسانیت را در عراق و ، دعوای طایفی شیعه و سنی می خوانند؛ با حمله احمقانه رژیم منحوس و نجس به غزه؛ مرز انسانیت و سبوعیت، مرز مجاهدان مقاوم از مزدوران خائن سنگر گرفته در پشت نام باز شناخته شود . جنگ غزه ثابت کرد دعوا ، دعوای شیعه و سنی نیست: چرا که ت و ملت شیعی ایران ی، حزب الله و به دفاع از مردم مظلوم سنی مذهب فلسطین برخواستند. اما منادیان ی جهاد ی، جبهه خود را در مقابل و تعریف نمی کنند تا حقانیت گفته های حکیممان را به خوبی دری م که جنگ اصلی بین یی و ناب محمدی است. اما مردان مقاومت بدانند که پیروزی قطعی است، سنت خدا همیشه بر این بوده است که الذین قالو ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه... ، و امروز این استقاوت مثل روز روشن است پس پیروزی هم مثل روز روشن است. ما به فرموده خداوند متعال یقین داریم که حریص ترین مردم به زندگی دنیا دشمن صهیونیستی است و مقاومت با یقین به این مطلب در ایجاد سایه وحشت بر سر دشمنان بزدل خود کوتاهی نخواهد کرد. و این رمز پیروزی است.

مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.