28-2 ژئن 2019- کپنهاگ دانمارک  هشتمین کنفرانس تحقیقات بین المللی iea (irc-2019) در تاریخ 5 تا 7 تیر ماه 1398 در the danish school of education در aarhus در کپنهاگ دانمارک برگزار می­شود. کارگاه هایی در زمینه تحلیل داده­ های ثانویه نیز در تاریخ های 2 تا 4 تیر ماه 1398 نیز برگزار می شود.  زمان ثبت نام در کنفرانس از 3 دسامبر 2018 تا 24 می 2019 (معادل 12 آذر 1397 تا  3 داد 1398) است.  موضوعات مورد بحث در این کنفرانس عبارتند از:  trends in international mathematics and science study (timss, timss a nced); progress in international reading literacy study (pirls); international civic and citizenship education study (iccs, cived); international computer and information literacy study (icils, sites); other iea studies, such as the teacher education and development study in mathematics (teds-m) (see other iea studies for a full list); policy implications of large-scale educational research; research informing learning and teaching practice in international education; methodology and analysis in large-scale essment.  کارگاه های که در این کنفرانس برگزار خواهند شد عبارتند از: 1.      using large-scale essment data to inform policy and practice2.      multilevel modeling with iea data3.      essment design, item response theory, and proficiency estimation4.      response styles in large-scale essment5.      analyzing data from international large-scale essments using rسایت این کنفرانس:https://www.iea.nl/8th-international-research-conference   

مشاهده متن کامل ...