پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی

شرط
درخواست حذف اطلاعات
من از تمام آسمان یک باران را میخواهم… از تمام زمین یک خیابان را… و از تمام تو… یک دست که قفل شود در دست من…

مشاهده متن کامل ...
..رهایی..
درخواست حذف اطلاعات
غمگینم به خاطر دستان سرد و آغوش های یخ زده ای که به لمس افتاب نمیرسند .باید رها شوم از قطعه هایی که مرا دفن کرده اند .باید ی بغضم را بفهمد .نفسم را لمس کند .دیوارهای شهر بیرحم شده اند .دریا ،های های لحظه هایم را بر طوفان نمی فروشد!باید قایقی برسد .

مشاهده متن کامل ...
بی تو .....
درخواست حذف اطلاعات
نمی دانم خورشید از کدام سو در آمد که دلم می خواهد به خانه تنهایی هایم رنگ بهاری بزنم .هر چند این روزها دیگر نمی توان از دل ش ته سخن گفت، چرا که گوش شنوایی نیست .باید قاصدک دل را به دست نسیم بازیگوش سپرد و سوختن و ساختن پیش گرفت و تن به سرنوشتسپرد .شاید خود مرهمی باشد بر روی زخمهای روزگار. ُُ

مشاهده متن کامل ...
.../دلم گرفته/ ...
درخواست حذف اطلاعات
دلم از تمام لحظه های بی تو بودن و تنها با خی سر گرفته است .دلم مدام بهانه تو و چشمهایت را می گیرد .نمی دانم چگونه جستجویت کنم و کجا به دنبال تو بگردم ؟تنها نبودنت دلیل دلتنگی ام نیست .حس نداشتنت دلتنگ ترم می کند .

مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.