ادمها باید یک چیز را درباره خودشان بدانند! من کجا خوشبختم؟ و وما، منظور از جا یک مکان جغرافیایی نیست، منظور نقطه لذت زندگیست. کِی ها و با کی ها و چراهایش مهم است . ((صابر ابر))

مشاهده متن کامل ...