ما در یک جهان گفتمان زاده می شویم، گفتمان یا زبانی که از تولد ما پیشی می گیرد و پس از مرگ ما نیز حیات دارد.   ((ژاکوب لاکان))

مشاهده متن کامل ...