من از غروب آفتاب شهرمان فهمیده ام: آدم که تنها می شود، عاشق چه ها که نمی شود! (بهرنگ قاسمی)

مشاهده متن کامل ...