پیام تقدیر رییس آموزش و پرورش منطقه ی جوکار از فرهنگیان منطقه رییس آموزش و پرورش از فرهنگیان منطقه به سبب حضور در مراسم یاد بود مرحوم محمد شاملو تقدیر و تشکر نمود. به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش منطقه ی جوکار، پیام علیرضا صدرا به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیم هر آن چه که خداوند بزرگ مقدر می فرماید، هیچ بنده ای را توان تفسیر آن نیست و بر آن چه که حکمت متعالیه اش تعلق می گیرد، هیچ را جرات تعبیر و تعدیل نمی باشد. لذا بر آن چه که می دهد شاکریم و بر نداده هایش صبر می کنیم. به حکم ادب و حق شناسی با نهایت احترام و در کمال تواضع و ارادت از حضور شما همکاران فرهنگی در مراسم یادبود مرحوم مغفور شادروان محمد شاملو که یام بخش این محفل تلخ مصیبت بار و شریک غم خانواده ی مرحوم محمد شاملو بود ،سپاسگزارم. باشد در ایامی به دور از رخت سیاه و نغمه عزا، بر خوان شادی های همگی شما پاسخگوی خوبی باشیم. روزهایتان دور از غم همراهی تان مستدام علیرضا صدرا رییس آموزش و پرورش منطقه ی جوکار

مشاهده متن کامل ...