دنیای اطراف خورشید ما از تکه سنگ های بیجان گرفته تا غول های گازی هرکدام ویژگی های شگفت انگیزی دارند. با زومیت همراه باشید تا ۱۰ مورد از شگفتی های منظومه شمسی را ببینیم. ۱. سطح آتشین زهره با وجود این که زهره دومین سیاره ی نزدیک به خورشید است اما جو متراکم و سمی آن اثر گلخانه ای شدیدی را پدید آورده که گرما را به تله می اندازد و اجازه ی وج به آن نمی دهد، به همین دلیل دمای سطح زهره به ۴۶۵ درجه ی سانتیگراد می رسد، یعنی سیاره ای داغ تر از سُرب مذاب...............

مشاهده متن کامل ...