برای آزاده سرافراز، حاج محمد علیزاده؛ کما را نمی دانم به حروف ابجد چند می شود و رازش را چگونه باید گشود. شاید هم برای هر ی یک معنا داشته باشد این کلمه سه حرفی، اما برای تو یک معنا دارد؛ رسیدن به فهمی تازه از حضرت یگانه. کما در ساحت تو، به اضافه یک «ل» می شود؛ حرف اول «لااله الاا...» رمز نخست توحید. این سه حرف به اضافه لام آ می شود «کمال»، همان غایتی که برای عبودیت نوشته اند. این مفهوم برای تو زیبا معنا می یابد حاج محمد علیزاده که خط زندگی ات، شرح سیر آفاق و انفس بود. ترجمه توامان جهاد اصغر و جهاد اکبر. اول برنفس پیروز شدی و از وادی اما و اگر و ترس و تردید، خود را به جبهه رس تا جهاداکبر را معنا بخشی و جهاد را اقامه کنی. جهاد اصغر هم برای پاسداری از جهاد اکبر بود که همه زندگی ات را برای خدا شکل داده بود. تو از سنگر جهاد به مقام جانبازی رسیدی و شهادت مدام را زندگی کردی و تا عرصه اسارت، محکم رفتی و اسارت را به بدل کردی تا خدا بیش از همیشه بر دلت نازل شود. چنین بود که تو و همرزمانت فراتر از حصار ها و برج ها و سیم خاردار ها، را به جهان تعلیم کردید. آری حاج محمد، تو محمدی زندگی کردی و امین راز عشق بودی و امروز بر بستر کما، باز هم امین عشقی و من، حتم دارم «کما» در ساحت مردانی چون شما «کمال» معنا می یابد و خط ممتد را تا خدا ادامه می دهد. برای ما، برای انقلاب و برای ایران دعا کن. خدا دعای بی صدایت را هم دوست دارد. به حرمت شهادت هر روزه ات برای بقای شهادت و گسترده شدن سفره سعادت در سراسر جهان دعا کن، عالم و آدم، آمین می گویند تا مستجاب شود. اسان رضوی/ شماره : 3524/ شنبه ۲۱ اسفند-۱۳۹۵/صفحه 5/ فرهنگ http://khorasanrazavi.khorasannews.com/?nid=19494&pid=5&type=0  

مشاهده متن کامل ...