«بانیپال شومون» و «حسین صوفیان» - بازیگران تئاتر- به پروژه ی «سی» پیوسته و تمرینات خود را در نقش اسفندیار و سهراب با علی اصغر دشتی (کارگردان بخش نمایشی) آغاز د.

مشاهده متن کامل ...