دانشمندان مدت ها بر این باور بودند که بیماری آ ایمر در مغز اتفاق می افتد اما یک پژوهش جدید نشان می دهد که یک پروتئین کلیدی که سبب بروز این بیماری می شود، از جای دیگری از بدن به مغز انتقال می یابد.

مشاهده متن کامل ...